เมื่อทุกข์มาทัก เราจะเริ่ม "รักตัวเอง" มากขึ้น

ยินดีต้อนรับ และ ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวบไซต์นี้

ขอเชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา 2562 (2019)

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ( On Sun 17th Feb 2019) เวลา09.30 -15.00น.

ขอเชิญร่วมทำบุญวันสงกรานต์ ปี 2562 (2019)

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (Sunday 14th Apr 2019) เวลา 09.300 น. - 17.00 น.

ขอเชิญร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา ปี 2562 (2019)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (On Sunday 19th May 2019) เวลา 09.30-15.00 น.

ความดีและความชั่ว เหมือน -เงา- ตามตัว ที่เราลืมสังเกต

Goodness and Sin are as the life's shadow in which non noticeable by us

ขอเชิญร่วมทำบุญสวดมนต์ข้ามปี 2561 และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

ขอเชิญร่วมบวชชี 1 วัน 1 คืน เพื่อปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่

ปฎิทินกิจกรรมวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประจำปี 2562 (2019)

ปฎิทินกิจกรรมวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประจำปี 2562 (2019)

 

Please make donation to support repairing the main temple's roof.

Please make donation to support repairing the main temple's roof.

ทำบุญถวายค่าภัตตาหารเช้า แทนการตักบาตร ประจำปี 2561