Plans let the past drive the future.

ทุกการวางแผน คือ แบบแปลนการขับเคลื่อนอนาคต

EDITOR’S Talk

อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ

อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ

 

ALL ARE WARMEST WELCOME

ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ผู้ที่แวะมาเยี่ยมชมเวบไซต์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ทุกคนทุกท่าน ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (2010-2014) เวบไซต์ทางวัด (ภาคภาษาไทย) ไม่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมายาวนานมาก เพราะขาดบุคลากรที่จะมาช่วยงานด้านดังกล่าว แม้มีผู้ที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือ แต่ก็ไม่อาจจะทำได้ตามที่ตั้งใจ เพราะเวบไซต์แห่งนี้ คือ เวบไซต์ของวัด ไม่เหมือนกับเวบทั่ว ๆ ไป การออกแบบ การให้ข้อมูล และการนำเสนอรูปภาพต่าง ๆ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงเป็นการหน่วงพัฒนาการของเวบไปในตัวด้วย  ครั้นกระแสโลกด้านการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป และการทำเวบไซต์ก็มีความสะดวกสบายมากขึ้น ผู้ให้บริการ (Host Provider) ก็ได้เพิ่มเครื่องมือใหม่ๆ เข้ามาเสริม ทำให้ปัญหาที่เคยยุ่งยาก ได้รับการแก้ไขได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

ดังนั้น เวบไซต์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน จึงต้องขยับตัวเอง เข้าสู่ระบบใหม่ แม้จะมีเสียงทัดทาน และเห็นว่าจะสู้กระแสเฟสบุ๊คไหวเหรอ?  เป็นแนวตัดพ้อต่อว่านิดๆ ซึ่งไม่ได้ทำให้ผู้ดำเนินการเสียกำลังใจอย่างใด เพราะเข้าใจดีว่า Website กับ Social Media นั้น ข้อดีข้อด้อยต่างกันอย่างไร  การมีเวบไซต์ของวัดเป็นเสมือนการยืนยันตัวตนหรืออัตลักษณ์ที่ชัดเจนว่า นี้คือองค์กรในทางพระพุทธศาสนา และเป็นองค์กรสำคัญของชุมชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรด้วย จึงเชื่อด้วยใจว่า เวบไซต์ของวัดน่าจะตอบสนองความต้องการและความจำเป็นบางประการ ต่อผู้ที่แวะมาสืบค้นหาข้อมูลได้เป็นอย่างดี หากมีส่วนไหนไม่ได้รับการเติมข้อมูลหรือยังบกพร่องอยู่บ้าง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และหากมีคำแนะนำหรือติชมประการใด ขออย่าได้เกรงใจ โปรดแจ้งให้ทางวัดทราบผ่านหน้า Contact Us  ได้ทันที

ด้วยความปรารถนาดีต่อทุกท่าน
แผนกดูแลกำกับเวบไซต์
2 กุมภาพันธ์ 2558


สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

หมู่คณะจะมั่นคงได้ เพราะได้รับความสามัคคี ปรองดองกัน

More Details

ขอเชิญทำบุญวันอดีตเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

More Details

วันบวชศีลจาริณีประจำเดือน กรกฎาคม

18-26 กรกฎาคม 2558

More Details


GEARS OUR LIFE

เมื่อทุกข์เข้ามาทัก เราจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้น

GEARS OUR LIFE

ควรหาแต่สิ่งดี ๆ ให้ใจเราเก็บ ดีกว่าปล่อยให้ใจไปกอดกับความเจ็บปวด

GEARS OUR LIFE

ร่องลอยแห่งความผิดพลาด จะสอนเราให้ฉลาดมากขึ้น

GEARS OUR LIFE

ใจแจ่มหรือใจเจ็บ คนเก็บคือเจ้าของ


THAIEMBASSY

สอท. ลอนดอน

 

 

TG_LOGO

สาขาลอนดอน

 

 

OFFICE_BUDDHISM

ศาลายา นครปฐม

 

 

MAHATHERA

กรุงเทพมหานคร

 

 

RELEGIONDEPARTMENT

กระทรวงวัฒนธรรม

 


TUESDAY & THURSDAY MEDITATION CLASS

TUESDAY & THURSDAY MEDITATION CLASS

MONTHLY MEDITATION CLASSES OF YEAR 2015

MONTHLY MEDITATION CLASSES OF YEAR 2015


SILACARINII_58

ฤดูกาลพาใจไปพบธรรม บวชศีลจาริณี พัฒนาความดีด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน