เมื่อทุกข์มาทัก เราจะเริ่ม "รักตัวเอง" มากขึ้น

ยินดีต้อนรับ และ ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวบไซต์นี้

ขอเชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา 2562 (2019)

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ( On Sun 17th Feb 2019) เวลา09.30 -15.00น.

ขอเชิญร่วมทำบุญวันสงกรานต์ ปี 2562 (2019)

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (Sunday 14th Apr 2019) เวลา 09.300 น. - 17.00 น.

ขอเชิญร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา ปี 2562 (2019)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (On Sunday 19th May 2019) เวลา 09.30-15.00 น.

ความดีและความชั่ว เหมือน -เงา- ตามตัว ที่เราลืมสังเกต

Goodness and Sin are as the life's shadow in which non noticeable by us

ขอเชิญร่วมทำบุญเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย -สงกรานต์- พุทธศักราช 2562 (2019) ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

ขอเชิญร่วมทำบุญเทศกาลบุญประพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันที่ 14 เมษายน 2562 ศกนี้

The Thai New Year Celebration on Sunday 14th April 2019

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนค่าพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ฉบับพกพา ปี 2562 (2019) เล่มละ 1 ปอนด์

ปฎิทินกิจกรรมวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประจำปี 2562 (2019)

ปฎิทินกิจกรรมวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประจำปี 2562 (2019)

 

Please make donation to support repairing the main temple's roof.

Please make donation to support repairing the main temple's roof.

ทำบุญถวายค่าภัตตาหารเช้า แทนการตักบาตร ประจำปี 2561

วาทะพระข้าวปั้น เพื่อการค้ำและยันการยืนระยะชีวิตในทุกเส้นทาง

แทนคำขอบคุณครูผู้ให้ความรู้มาดูแลชีวิต

วาทะพระข้าวปั้น เพื่อการค้ำและยันการยืนระยะชีวิตในทุกเส้นทาง