เมื่อทุกข์มาทัก เราจะเริ่ม "รักตัวเอง" มากขึ้น

ยินดีต้อนรับ และ ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวบไซต์นี้

ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา (2561)

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ( On Sunday the 28th JULY 2018) เวลา 09-30 น. - 17.00 น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญบวชเณรภาคฤดูร้อน (2561)

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2561 (On Sunday the 4th AUGUST 2018) เวลา 09.300 น. - 14.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ (2561)

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 (On Sunday 9st SEPTEMBER 2018) เวลา 09.30-17.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวในลานวัด

ธรรมนำชีวิต

รร.พอ.วัดพุทธปทีป

ความดีและความชั่ว เหมือน -เงา- ตามตัว ที่เราลืมสังเกต

Goodness and Sin are as the life's shadow in which non noticeable by us

ปฎิทินปฏิบัติศาสนกิจ คณะพระธรรมทูต วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประจำปี 2561 (2018)

ปฏิทินการปฏิบัติศาสนกิจ คณะพระธรรมทูต วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

Please make donation to support repairing the main temple's roof.

Please make donation to support repairing the main temple's roof.

ทำบุญถวายค่าภัตตาหารเช้า แทนการตักบาตร ประจำปี 2561