Plans let the past drive the future.

ทุกการวางแผน คือ แบบแปลนการขับเคลื่อนอนาคต

EDITOR’S Talk

อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ

อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ

 

ALL ARE WARMEST WELCOME

ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่าน วันนี้ได้ฤกษ์ดีมีโอกาสมาอับเดทหน้าเวบ เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบข่าวและความเคลื่อนไหวในอีก 4 เดือนท้ายปี 2558 นี้ ซึ่งทางวัดพุทธปทีป ได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี ดังที่บางท่านเองได้ทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วนั้น

ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ (2558) มีศาสนกิจสำคัญ 3 ประการคือ 1. การทำบุญทอดกฐินพระราชทานและบุญประเพณีลอยกระทง ซึ่งแต่เดิมนั้นกำหนดไว้เป็นวันที่ 22 พ.ย. แต่เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ เลยทำการเลื่อนมาเป็นวันที่ 15 พ.ย. แทน 2. กิจกรรมการถือศีลปฏิบัติธรรมประจำเดือนระหว่างวันที่ 9-14 พ.ย. นี้เช่นเดียวกัน 3.พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 5 ธันวามหาราช โดยทางสถานเอกอัครราชทูตไทย กำหนดจัดพิธีดังกล่าวในวันที่ 29 พ.ย. 58  (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จาก www.thaiembassyuk.org.uk)

จึงขอแจ้งความคืบหน้า และความเคลื่อนของกิจกรรมในลานวัดพุทธปทีป มายังทุกท่าน หากมีโอกาสมีเวลาอย่าลืมพากันไปร่วมงานบุญ งานกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนที่จิ๊กซอตัวสุดท้ายจะถูกนำมาต่อให้ภาพชีวิตมีความสมบูรณ์ตามหลักแห่งพระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา

 

ด้วยความปรารถนาดีต่อทุกท่าน

แผนกดูแลกำกับเวบไซต์
31 ตุลาคม  2558

BREAK2558

ขอเชิญร่วมพิธี 5 ธันวามหาราช

สถานเอกอัครราชทูต กำหนดจัดพิธี 5 ธันวามหาราช วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 นี้ ท่านใดว่างเชิญร่วมพิธีดังกล่าวได้ ทาง สอท. จัดอาหารมื้อกลางวันเลี้ยงผู้ร่วมงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญสวดมนต์ข้ามปี

คืนวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 01.00 น. (เช้ามืดวันที่ 1 มกราคม 2559)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2559

คณะพระธรรมทูต วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน จัดทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 (รับปฎิทินปีใหม่ 2259 ครอบครัวละ 1 ชุดในวันดังกล่าว)

รายละเอียดเพิ่มเติม

BREAK2558

GEARS OUR LIFE

เมื่อทุกข์เข้ามาทัก เราจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้น

GEARS OUR LIFE

ควรหาแต่สิ่งดี ๆ ให้ใจเราเก็บ ดีกว่าปล่อยให้ใจไปกอดกับความเจ็บปวด

GEARS OUR LIFE

ร่องลอยแห่งความผิดพลาด จะสอนเราให้ฉลาดมากขึ้น

GEARS OUR LIFE

ใจแจ่มหรือใจเจ็บ คนเก็บคือเจ้าของ

BREAK2558

TK59

New Year 2016 Ceremony at Wat Buddhapadipa Wimbledon London on the 1st January 2016 | All are welcome

 

hd_summer

BREAK2558

MONTHLY MEDITATION CLASSES OF YEAR 2015

MONTHLY MEDITATION CLASSES OF YEAR 2015

SILACARINII_58

ฤดูกาลพาใจไปพบธรรม บวชศีลจาริณี พัฒนาความดีด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 

HD_SILAACT2558