เมื่อทุกข์มาทัก เราจะเริ่ม "รักตัวเอง" มากขึ้น

ยินดีต้อนรับ และ ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวบไซต์นี้

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา (2561)

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ( On Sunday the 4th March 2018) เวลา 09-30 น. - 17.00 น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญเทศกาลวันสงกรานต์ (2561)

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 (On Sunday the 15th April 2018) เวลา 09.300 น. - 17.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา (2561)

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 (On Sunday 27th May 2018) เวลา 09.30-15.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวในลานวัด

ธรรมนำชีวิต

รร.พอ.วัดพุทธปทีป

ความดีและความชั่ว เหมือน -เงา- ตามตัว ที่เราลืมสังเกต

Goodness and Sin are as the life's shadow in which non noticeable by us

ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (SONGKRAN FESTIVAL 2018)

Thai Costume Contest on Sunday the 15th April 2018

ปฎิทินปฏิบัติศาสนกิจ คณะพระธรรมทูต วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประจำปี 2561 (2018)

ปฏิทินการปฏิบัติศาสนกิจ คณะพระธรรมทูต วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

Please make donation to support repairing the main temple's roof.

Please make donation to support repairing the main temple's roof.

ทำบุญถวายค่าภัตตาหารเช้า แทนการตักบาตร ประจำปี 2561