ทุกขณะจิต คือ ความจริงของชีวิต

Moment is life

BREAK2558

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 (Sunday the 23rd April 2017) เวลา 09-30 น. - 17.00 น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 (On Sunday 9th July 2017) เวลา 09.30-15.00 น.

BREAK2558

BREAK2558

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลและวางดอกไม้จันทน์ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

แผ่นที่ ๑

แผ่นที่ ๒

 

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทานและร่วมงานลอยกระทงประจำปี 2560


แจ้งเตือน การจอดรถ วันที่ 29 ต.ค. 2560 (บุญกฐิน-ลอยกระทง)


แผนที่การจอดรถ วันที่ 29 ตุลาคม 2560 (วันทำบุญทอดกฐิน-ลอยกระทง)

BREAK2558

BREAK2558

act_2017_watthaipage1

CALENDAR OF CEREMONIES&FESTIVALS 2017 | WAT BUDDHAPADIPA LONDON

act_2017_watthaipage2

CALENDAR OF CEREMONIES&FESTIVALS 2017 | WAT BUDDHAPADIPA LONDON

Please make donation to support repairing the main temple's roof.

Please make donation to support repairing the main temple's roof.