Plans let the past drive the future

ทุกการวางแผน คือ แบบแปลนการขับเคลื่อนอนาคต

EDITOR’S Talk

อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ

อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ

 

ALL ARE WARMEST WELCOME

ขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ญาติโยมพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ปีพุทธศักราช 2559 ผ่านไปหนึ่งเดือน (มกราคม) วันเวลาผ่านไปไวและเร็วมาก หน้าเวบไชต์ (website) ก็ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ไม่ทราบความคืบหน้ากิจกรรมของทางวัดเลย ทีมงานขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้

ผ่านมาหนึ่งเดือนมีกิจกรรมเกิดขึ้น เช่น วันทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งหลายท่านได้ไปร่วมงานดังกล่าว จากนั้นก็มีกิจกรรมวันเด็กประจำปี ดูแลรับผิดชอบโดย คณะกรรมการกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูอาสา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งจัดขึ้นแล้วในวันที่ 10 ม.ค. 2559

หลวงพ่อเจ้าอาวาส เดินทางกลับเมืองไทย เมื่อ 15 ม.ค. 2559 และจะเดินทางกลับมาที่อังกฤษ วันที่ 15 มี.ค. 2559 โดยได้มอบให้ พระครูภาวนาวิธาน วิ. ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส และมอบให้ พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เป็นผู้ช่วย ดูแลกำกับศาสนกิจภายในวัดให้เกิดความเรียบร้อย

การซ่อมแชมพระอุโบสถ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1.ตรวจสอบสภาพหลังคาและสรุปปัญหา 2.ประชุมพิจารณาข้อมูลที่รวบรวมและหาแนวทางซ่อมแชม 3.ดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิวัดพุทธปทีป และสถานเอกอัครราชทูตไทย

ส่วนเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ทางวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน จัดกิจกรรมทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ในวันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านไปร่วมำบุญกุศลตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามได้ที่ 07447 932 217 หรือ 0208 946 1357

 

ด้วยความปรารถนาดีต่อทุกท่าน

แผนกดูแลกำกับเวบไซต์
31 ตุลาคม  2558

BREAK2558

ขอเชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญสวดมนต์ข้ามปี

คืนวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 01.00 น. (เช้ามืดวันที่ 1 มกราคม 2559)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญวันสงกรานต์ 2559

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย -สงกรานต์- (Thai New Year 2016 - Songkran Festival) ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน อาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

BREAK2558

GEARS OUR LIFE

เมื่อทุกข์เข้ามาทัก เราจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้น

GEARS OUR LIFE

ควรหาแต่สิ่งดี ๆ ให้ใจเราเก็บ ดีกว่าปล่อยให้ใจไปกอดกับความเจ็บปวด

GEARS OUR LIFE

ร่องลอยแห่งความผิดพลาด จะสอนเราให้ฉลาดมากขึ้น

GEARS OUR LIFE

ใจแจ่มหรือใจเจ็บ คนเก็บคือเจ้าของ

BREAK2558

เชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา 21 ก.พ. 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

เชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา 21 ก.พ. 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

คณะทำงานจิตอาสาปี59 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

คณะทำงานจิตอาสาปี59 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

hd_summer

BREAK2558

SILACARINII_58

ฤดูกาลพาใจไปพบธรรม บวชศีลจาริณี พัฒนาความดีด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 

HD_SILAACT2558