เมื่อทุกข์มาทัก เราจะเริ่ม "รักตัวเอง" มากขึ้น

ยินดีต้อนรับ และ ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวบไซต์นี้

โครงการบวชศีลจาริณีประจำปี 2562 (2019)

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ( On Sat 13th Jun 2019) เวลา09.30 -15.00น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ปี 2562 (2019)

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2562 (Sunday 14th Jun 2019) เวลา 09.300 น. - 17.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ปี 2562 (2019)

ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 โดยคณะครูอาสาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความดีและความชั่ว เหมือน -เงา- ตามตัว ที่เราลืมสังเกต

Goodness and Sin are as the life's shadow in which non noticeable by us

ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 เปิดรับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 5-12 ปี เข้ารับการอบรม I Application Form Click the this link

ฤดูกาลพาใจไปพบธรรม บวชศีลจาริณีเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนค่าพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ฉบับพกพา ปี 2562 (2019) เล่มละ 1 ปอนด์

ปฎิทินกิจกรรมวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประจำปี 2562 (2019)

ปฎิทินกิจกรรมวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประจำปี 2562 (2019)

 

Please make donation to support repairing the main temple's roof.

Please make donation to support repairing the main temple's roof.

ทำบุญถวายค่าภัตตาหารเช้า แทนการตักบาตร ประจำปี 2561

วาทะพระข้าวปั้น เพื่อการค้ำและยันการยืนระยะชีวิตในทุกเส้นทาง

แทนคำขอบคุณครูผู้ให้ความรู้มาดูแลชีวิต

วาทะพระข้าวปั้น เพื่อการค้ำและยันการยืนระยะชีวิตในทุกเส้นทาง