Plans let the past drive the future.

ทุกการวางแผน คือ แบบแปลนการขับเคลื่อนอนาคต

EDITOR’S Talk

อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ

อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ

 

ALL ARE WARMEST WELCOME

ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่าน วันนี้ได้ฤกษ์ดีมีโอกาสมาอับเดทหน้าเวบ เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบข่าวและความเคลื่อนไหวในอีก 4 เดือนท้ายปี 2558 นี้ ซึ่งทางวัดพุทธปทีป ได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี ดังที่บางท่านเองได้ทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วนั้น

ในเดือนกันยายนปีนี้ (2558) มีศาสนกิจสำคัญ ๒ ประการคือ ๑. การทำบุญเทศน์มหาชาติ หรือ เทศน์พระเวสสันดรชาดก โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๘ (Sun 13th Sep 2015)  ๒. กิจกรรมการประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยจัดขึ้นในพุธที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๘ นี้ ซึ่งจะมีพระสงฆ์ไทยมาร่วมประชุมกันราว ๕๐ รูป เลยทีเดียว 

ศาสนกิจทั้ง ๒ ประการนี้ นับว่ามีความสำคัญไม่เฉพาะต่อพระสงฆ์ ทว่ายังรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่าน โดยเฉพาะงานบุญประเพณีเทศน์มหาชาตินั้น เกี่ยวข้องกับวิถีชาวพุทธมายาวนาน เพราะการฟังเทศน์ฟังธรรมะนั้น ย่อมทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ แก้ความสงสัยของตนเองได้ เมื่อความเข้าใจถูกต้อง ย่อมกระทำได้ถูกต้องตามมาด้วย ด้านการประชุมของพระสงฆ์นั้น ถือเป็นธรรมเนียมการปกครองพระสงฆ์ไทยในสหราชอาณาจักร ร่วมคิด ร่วมแก้ไข และพัฒนาไปด้วยกัน ให้เกิดความเข้มแข็ง อันจะนำคุณประโยชน์มาสู่สังคม ต่อพี่น้องชาวไทย และชาวต่างชาติด้วย

จึงขอแจ้งความคืบหน้า และความเคลื่อนของกิจกรรมในลานวัดพุทธปทีป มายังทุกท่าน หากมีโอกาสมีเวลาอย่าลืมพากันไปร่วมงานบุญ งานกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนที่จิ๊กซอตัวสุดท้ายจะถูกนำมาต่อให้ภาพชีวิตมีความสมบูรณ์ตามหลักแห่งพระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา

 

ด้วยความปรารถนาดีต่อทุกท่าน

แผนกดูแลกำกับเวบไซต์
2 กันยายน 2558

BREAK2558

ประกาศ (Announcement)

วัดพุทธปทีป เปลี่ยนวันทอดกฐิน-ลอยกระทง จากเดิมเป็นวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 58 จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ (Vessantara Sermon Day)

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

BREAK2558

GEARS OUR LIFE

เมื่อทุกข์เข้ามาทัก เราจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้น

GEARS OUR LIFE

ควรหาแต่สิ่งดี ๆ ให้ใจเราเก็บ ดีกว่าปล่อยให้ใจไปกอดกับความเจ็บปวด

GEARS OUR LIFE

ร่องลอยแห่งความผิดพลาด จะสอนเราให้ฉลาดมากขึ้น

GEARS OUR LIFE

ใจแจ่มหรือใจเจ็บ คนเก็บคือเจ้าของ

BREAK2558

ขอเชิญร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติประจำปี 2558 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน 13 ก.ย. 2558

ขอเชิญร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติประจำปี 2558 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน 13 ก.ย. 2558

hd_summer

BREAK2558

MONTHLY MEDITATION CLASSES OF YEAR 2015

MONTHLY MEDITATION CLASSES OF YEAR 2015

SILACARINII_58

ฤดูกาลพาใจไปพบธรรม บวชศีลจาริณี พัฒนาความดีด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 

HD_SILAACT2558 

9FW


หญิงที่อาจถูกความชรามาเยือนเรือนกาย ทว่าใจภักดิ์ต่อลูกนั้นใช่จะแก่ไปตามกาลเวลา ยังสง่างามเด่นตระหง่านในดวงใจลูกเสมอ ขอมอบดอกไม้ 9 ดอกเป็นสื่อบอกรักและน้อมบูชาพระคุณต่อคุณแม่ผู้มอบชีวิต มอบความเป็นลูกของแม่ในวันนี้ มอบความห่วงใย ความไออุ่นในยามที่เหงามาเยือนให้บรรเทา มอบคำบอกเล่าวันเก่าๆ ที่แม่เล่าแล้วน่าฟังยิ่งนัก มอบคำข้าวและอาหารที่อาจไม่ล้ำค่าทว่ามาจากฝีมือของแม่ปรุง ??? อีกมากมายที่ได้รับจากแม่ -- (อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ)