ขอเชิญร่วมทำบุญประเพณีไทย -สงกรานต์- 2561 (2018)

คณะพระธรรมทูต วัดพุทธปทีป และกลุ่มยุวพุทธิกะสมาคมแห่งสหราชอาณาจักร กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561  เพื่อสืบสานธำรงรักษาประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย โดยจะมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ปิดทองพระ และบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ พร้อมกับจัดให้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารไทย เพื่อนำรายได้ทำนุบำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะสงฆ์ และเป็นทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมทูต อย่างที่เคยปฏิบัติมาทุก ๆ ปี

SECTION_BREAK

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่  15  เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 I Sunday the 15th April 2018

เวลา ๐๙.๓๐ น. พุทธศาสนิกชนพร้อมกันในพระอุโบสถชั้นล่าง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล และฟังพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๐.๔๕ น. พระสงฆ์เจริญชัยมงคลสูตร อุบาสกอุบาสิกาตักบาตรอาหารแห้ง
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยบนเวที รวมทั้งการประกวดเทพีสงกรานต์ และหนูน้อยสงกรานต์
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดงาน

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมบำเพ็ญกุศลในงานวันสงกรานต์ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวนั้น โดยพร้อมเพรียงกัน

หมายเหตุ การประกวดเทพีสงกรานต์ และ หนูน้อยสงกรานต์ สอบถามและสมัครได้ที่ คุณลัดดาวัลย์ วิลสัน  0772 699 0697 คุณอ๋อย  07720 056 844  สลากการกุศลติดต่อได้ที่วัด 07717 475 789 หรือ คุณโสภิตา ภักดี 07946 539 783 ดร.เบตตี้ 07796 951 904

SECTION_BREAK

The Buddhapadipa Temple and the Young Buddhist Group are delighted to inform about the annual Thai New Year (Songkran) celebration will take place on Sunday 15th April, 2018. Ceremonies and Cultural performances are full filled with excitement throughout the day. Thai classical dancing performances, Miss Songkran beauty contest in traditional Thai costumes and stalls for selling Thai food, Thai groceries and Thai souvenirs are arranged. Bathe the Buddha’s Statues to bring back the best of luck and happiness.

PROGRAMME
SUNDAY 15th APRIL, 2018

Morning Sessions
9:30am All gather in the temple basement
10:00am The Thai Ambassador will light the candles and incense sticks – to open the ceremony
10:05am Paying homage to the Triple Gem, taking Five Precepts
10:10am A sermon delivered by the senior monk
10:45am Jayamangala Sutta chanting, the monks receive dry alms food
11:00am Offering lunch to venerable monks

Afternoon Sessions
12:00pm Thai cultural shows and performances on stage
1:30pm Memorial services for the departed
5:00pm Closing time

All are cordially welcome. Please bring your friends! If you are unable to come but would like make a donation, please make a cheque payable to The Buddhapadipa Temple Trust and send it to the above address. Thank you so much for your support and generosity. All proceeds will go to the Temple Fund.

THE BUDDHAPADIPA TEMPLE
THE YOUNG BUDDHIST GROUP UK
Tel: 020 8946 1357 Fax: 020 8944 5788
www.padipa.org | watbuddhapadipa.org (eng) | bbp@padipa.org

Posted in UPCOMING.