ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญวันอดีตเจ้าอาวาส

LATEABBOTSMEMORIALDAY2015
อดีตเจ้าอาวาส หมายถึง พระธรรมทูต ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักร เมื่อเวลาล่วงเลย พระเถระเหล่านั้น ได้มรณภาพ แต่ความดีงามที่ได้ทำต่อพระพุทธศาสนา และชุมชนชาวไทย ชาวต่างชาติ ยังสถิตย์มั่น คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดพุทธปทีป ได้ปรารภเหตุในกตัญญูกตเวทิตา จึงจัดพิธีทำบุญอุทิศถวายน้อมเป็น -บูรพปูชนียาจมรย์- ขึ้น (ภาพที่ปรากฎคือ พระธรรมธีรราชมหามุนี -โชดก ญาณสิทฺธิ ป.๙ อดีตเจ้าอาวาสรูปแรก และอดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ผู้ถวายวิชาครูแด่พระวิปัสสนาจารย์จำนวนหลายรูป อาทิเช่น หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี เป็นต้น) ท่านทีประสงค์จะร่วมทำบุญติดต่อได้ที่โทร. 0208 946 1357

LATEABBOTSMEMORIALDAY20152

รายการบำเพ็ญกุศล
LATEABBOTSMEMORIALDAY20153

Posted in UPCOMING.