ตารางปฏิบัติบวชศีลจาริณีปี2558

 

ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

Posted in ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน.