ทำความดีเท่าที่ตนมีโอกาส

การทำอะไรดีๆ ไม่มีเหตุผลให้ลังเล ยิ่งถ้าเป็นการสมาทานศีลและการปฏิบัติธรรม (ทำใจได้ใกล้ชิดธรรมะ) ด้วยแล้ว ยิ่งต้องเร่งรุกปลุกตนให้ตื่นจากการโอบกอดของหมู่มลทินที่นั่งนิ่งในเรือนใจ ฉะนั้น วันพระ จึงเป็นเสมือนเครื่องมือ Notification Tools ช่วยย้ำเตือนให้เราได้ทบทวนศีล ได้ทบทวนสมาธิ (ตั้งใจมั่นไว้ในกุศล) และการเจริญภาวนา (การพัฒนายกระดับใจให้ปลอดภัยจากการรบกวนของสิ่งเศร้าหมองทั้งปวง) หลายคนบ่นเพียงลำพังว่า ความสุขมันช่างเกิดขึ้นกับเรายากเหลือเกิน ความทุกข์ทำไมช่างทับถมเราเหลือเกิน ในสุขหรือทุกข์หากพินิจด้วยใจที่ปล่อยวาง อาจมีหนทางให้เราก้าวไปพบกับความโปร่งเบา เพราะปล่อยวาง (ไว้ก่อน) จะช่วยทำให้เกิดความเบากาย เบาใจ และเบาต่อการพาใจไปถึงฝั่งแห่งสัจธรรมด้วย จึงขอฝากแนวคิดเพื่อพินิจข้อธรรมในวันพระนี้แด่ทุกท่าน (อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ)

Posted in ข้อธรรมนำชีวิต.