ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2559

วัดพุทธปทีปและกลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร ได้กำหนดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลคืนวันส่งท้ายปีเก่า (๒๕๕๘)และทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (๒๐๑๖) ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดการพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าและตักบาตรต้อนรับปีใหม่

กำหนดการพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าและตักบาตรต้อนรับปีใหม่

Programme of New Year 2016 Ceremony

Programme of New Year 2016 Ceremony

Posted in UPCOMING.