ทำบุญวันวิสาขบูชา 7 พ.ค. 60

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
วันอาทิตย์ที่  ๗  พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา คือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อถึงวันเช่นนี้ พุทธศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลก ต่างได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการรำลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และคุณูปการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงมีต่อมวลมนุษยชาติ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน กลุ่มยุวพุทธิกะ และสมาคมชาวพุทธ ได้จัดงานวันวิสาขบูชาขึ้น เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลในวันวิสาขบูชา

กำหนดการวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดพุทธปทีป กรุง

Posted in UPCOMING.