บวชศีลจาริณีและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 2561

ฤดูกาลพาใจไปพบธรรม

โครงการบวชศีลจาริณีเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2561 นี้ นับว่าเป็นโอกาสดีสำหรับท่านสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษ ที่จะได้เข้ารับการอบรมจิตบ่มใจด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลา 9 วัน อาจไม่มากหากจะเทียบที่ตัวเลข แต่ทว่าเพียงพอสำหรับการต่อยอดบุญกุศล เพราะแต่ละวัน ท่านจะได้ใช้เวลาแต่ละวินาทีในการดูจิตส่องใจของตัวเอง เพื่อตั้งรับกับกิเลสน้อยใหญ่ และเตรียมเสบียงบุญให้มากพอต่อการข้ามภพชาติ

คณะศีลจาริณีผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง และปฎิบัติตนเพื่อความดีงามของชีวิต

ฉะนั้นจึงขอแจ้งข่าวอันเป็นมหากุศลนี้มาเพื่อทราบ และท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดพุทธปทีป ผ่านทางโทรศัพท์ 020 8 946 1357 หรือ ผ่านทางกล่องข้อความ (Facebook Message Inbox)

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ชุดขาว (ผ้าถุง หรือ กางเกงขายาว)
  • ที่นอน (หมอน ผ้าปู ผ้าห่ม)
  • ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน ยารับประทานประจำตัว และอื่นๆ เท่าที่จำเป็น)
  • ดอกไม้สีขาว ๑ กำ
  • รองเท้าแตะ
  • ย่ามหรือถุงผ้าสีขาว
  • กระบอกน้ำร้อน

ค่าใช้จ่าย

  • บำรุงวัดท่านละ 100 ปอนด์ (ค่าภัตตาหารเช้า/น้ำปานะ/ผลไม้/น้ำดื่ม เป็นต้น)

*กรุณารับใบอนุโมทนาบัตร

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ตามลิงค์นี้ —>  ลงทะเบียน

กำหนดการบวชศีลจาริณีประจำปี 2561

กำหนดการบวชศีลจาริณี ประจำปี 2561

Posted in NEWSUPDATE, ข่าวสารในลานวัด.