บุญทอดกฐิน-ลอยกระทง 2559

Kathina -Robe offering ceremony - will take place on the 13rd NOV 2016 at Wat Buddhapadipa Temple Lonon

Kathina -Robe offering ceremony – will take place on the 13rd NOV 2016 at Wat Buddhapadipa Temple Lonon

กำหนดการงาน
ทอดผ้าพระกฐินพระราชทานและลอยกระทง
ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
*********
BREAK2558
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานผ้าพระกฐิน แก่กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร และประชาชนชาวไทยในสหราชอาณาจักร ซึ่งมี เอกอัครราชทูตไทย เป็นประธาน นำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในงานนี้ได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การประกวดนางนพมาศ และออกร้านขายอาหารไทย สินค้าไทย ดังที่ได้ทำมาเป็นประจำทุกปี

กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งองค์ผ้าพระกฐินในพระอุโบสถ วัดพุทธปทีป
เวลา ๐๙.๓๐ น. อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนพร้อมกันในพระอุโบสถ
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน – พระสงฆ์กรานกฐินและอนุโมทนา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยบนเวที และการประกวดนางนพมาศ
เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกอบพิธีลอยกระทงที่สระน้ำ

จึงขอเชิญพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักร และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน มาร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าพระกฐินฯ ลอยกระทง และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การประกวดนางนพมาศ, ชิมรสอาหารไทย ซื้อสินค้าไทย ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวนั้นโดยพร้อมเพรียงกัน ท่านที่มีกุศลศรัทธาไม่มีเวลาไปร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าพระกฐินได้ ขอเชิญบริจาคปัจจัยด้วยการส่งเช็ค ร่วมทำบุญโดยสั่งจ่ายในนามวัดพุทธปทีป “The Buddhapadipa Temple Trust”

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
14 Calonne Road, Wimbledon, London SW19 5HJ
Tel: 020 8946 1357, 020 8971 9790 (กดต่อเลขไหนก็ได้)
http://www.padipa.org/
E-mail: bpp@padipa.org
Facebook: Wat Buddhapadipa London

BREAK2558

ROYAL KATHINA ROBE OFFERING CEREMONY
AND LOY-KRATONG FESTIVAL
The Buddhapadipa Temple
Sunday 13th November 2016

*********

The Buddhapadipa Temple has a great pleasure in announcing that the Royal Kathina Robe Offering Ceremony and the Loy-Kratong Festival will be held at the Buddhapadipa Temple, 14 Calonne Road, Wimbledon, London SW19 5HJ on Sunday 13th November 2016. The programme is as follows:

PROGRAMME

Sunday 13th November 2016
09.00 am Arranging the Royal Kathina Robe in the Main Temple
09.30 am Gathering in the Main Temple
10.00 am Offering the Royal Kathina Robe to the Sangha of monks
11.00 am Offering lunch to the Venerable Monks
13.00 pm Cultural Performances followed by Miss Nopamasa Contest
16.00 pm The Loy-Kratong Festival will be held at the Lake

All are cordially welcome and please feel free to bring your friends and family members. All proceeds will go to the Temple Fund. If you are unable to attend the Kathina ceremony and Loy Kratong Festival on the day, but wish to make contribution to the Temple, please make a cheque payable to The Buddhapadipa Temple Trust and send it to the address as shown below.

The Buddhapadipa Temple
14 Calonne Road, Wimbledon, London SW19 5HJ
Tel: 020 8946 1357, 020 8971 9790 (any Ext. number)
www.watbuddhapadipa.org
E-mail: buddhapadipa@live.com
Facebook: Buddhapadipa Temple

BREAK2558

Posted in UPCOMING.