ปีเก่า-ปีใหม่ พึงใช้ชีวิตอย่างมีหลักเกณฑ์

ปีเก่า-ปีใหม่ พึงใช้ชีวิตอย่างมีหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ คือ วินัยของการใช้เวลาที่มีในแต่ละวันอย่างมีคุณค่า ก่อเกิดคุณประโยชน์ ไม่กระทบสุขภาพกาย ใจตัวเราเอง หรือกระทั่งบุคคลอื่น การยืนยกบนสังเวียนชีวิต ไม่ได้จบลงแค่ระฆังดังเท่านั้น ทว่ามีขวบปีคอยกำกับ และนับแต้มสะสมเป็นระยะ เรามีหน้าที่ค่อย ๆ สะสมแต้มใช่ให้มีมากที่สุดเท่านั้น  (อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ)

Posted in ข้อธรรมนำชีวิต.