พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล้นเกล้า รัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล้นเกล้า รัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับปวงชนชาวไทยในสหราชอาณาจักร ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอาทิตย์ที่ 22 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2560 เวลา 09.30 น. ถึง เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  // ทางวัดจัดให้มีพิธีสดับปกรณ์ (สวดมาติกาบังสุกุล) ในภาคบ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ถวายผ้าไตรจีวรจำนวน 109 ไตร ท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตร เจ้าภาพภัตตาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ หรือ เจ้าภาพโรงทาน กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่วัดพุทธปทีป โทร. 0208 9461357 | 0208 971 9790 | 07717 475 789

 

กำหนดการบำเพ็ญบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กำหนดการบำเพ็ญบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

กำหนดการบำเพ็ญบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กำหนดการบำเพ็ญบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted in UPCOMING.