มรรคาแห่งความดีงาม

มรรคาแห่งความดีงาม

ความดีงาม นิยามที่ต้องใช้ความตั้งใจในการถักทอ และบ่มเพาะให้งอกงามขึ้นมาจากมโนสำนึกส่วนบุคคล ความดีงามจะผลิบานได้เต็มที่ ก็ต่อเมื่อทุกย่างก้าว เรามีสติค่อยสอดส่องและบอกให้ละ ให้เลิก และหยุดหลง บางสิ่งอย่างในรายทาง กำกับใจมุ่งหมายเฉพาะต่อภารกิจอันเป็นนิมิตหรือเครื่องหมายของความ สุข สันติ อย่างไร้ความขุ่นเคืองและความวุ่นวายมาเกี่ยวข้อง ความดีงามจึงไม่ใช่ความมั่งมีหรืออุดมด้วยโภคะ แต่ทว่าเป็นใจที่เปล่าดาย ไร้จิตหน่วงรั้ง จนมีอิสระดุจวิหคโฉบเฉียวในที่โล่งแห่งท้องฟ้าได้ไม่มีขัอจำกัด  อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ 

 

Posted in ข้อธรรมนำชีวิต.