รร.พอ.วัดพุทธปที เปิดเทอมใหม่

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เปิดเทอมในปีการศึกษา 2561 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย แก่บุตรธิดาชาวไทย หรือลูกครึ่งไทย-อังกฤษ โดยปีนี้มีจำนวนนักเรียนเก่าและใหม่ราว ๆ 120 คน มีคณะครูอาสาและเจ้าหน้าที่จำนวน 15  ช่วยทำหน้าที่สอน ช่วยบริหารงานกำกับดุแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุความสำเร็จสุงสุด

ท่านพระมหาภาสกร ปิโยภาโส อบรมนักเรียนเก่า-ใหม่ แทน พระครูภาวนาวิธาน (สุทัศน์ อมรสุทฺธิ) ติดศาสนกิจในประเทศไทย


นักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

Posted in รร.พอ.วัดพุทธปทีป.