รร.พอ. รับสมัครนักเรียนใหม่

SUNDAY SCHOOL

SUNDAY SCHOOL

Childrend's Day Activities  At Wat Buddhapadipa London 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2561  เด็กชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 5 ปี (เต็ม) จำนวน 15 คน เพื่อเข้าเรียนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย ในปีการศึกษาใหม่นี้ ผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะให้บุตรหลานเข้าเรียน สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ห้องสำนักงาน รร.พอ.วัดพุทธปทีป อาคารเรียนหลังที่ 1 ระหว่างเวลา 11.00 น. - 15.00 น.

การสอบคัดเลือก

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
จนท.ฝ่ายทะเบียน
คุณวริศรา ดิวรางกูร (คุณวิ)
โทร. 07741 125 9472

Posted in NEWSUPDATE.