ล้มมากี่ครั้ง พลาดมากี่หน เราคือคนที่ต้องดูแลตัวเอง

เบิกบานและเบ่งบาน

ใครบ้างไม่เคยผิดพลาด ทุกคนล้วนแต่ผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาพอๆ กัน แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่า เราดูแล แก้ไข ป้องกัน ได้ดีกว่าเดิมบ้างไหมต่างหาก นิสัย ความเชื่อมั่น ความอหังการ อาจเป็นมารร้ายคอยบดบังให้เรามีทัศนคติการใช้ชีวิตที่แข็งทื่อเกินไป จนกลายเป็นไม้ที่ถูกโค่นลงเพื่อเผาถ่าน แทนที่จะเป็นไม้เพื่อการแกะลวดลายประดับให้คนได้ชื่นชม การเห็นข้อบกพร่องของคนอื่นนั้นง่ายดายมาก แต่ที่ยากที่สุดคือ ความบกพร่องของตัวเราเอง ฉะนั้น การดูแลตัวเองให้ดีขึ้น จึงมุ่งไปที่ดูแลสุขภาพจิต ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ลดอคติทั้งที่มีในตนเอง และต่อบุคคลอื่น หมั่นออกกำลังกายในท่วงท่าที่ง่าย ทำได้สม่ำเสมอ หรือแม้แต่การเจริญจิตภาวนา ก็พึงทำให้เกิดขึ้น (อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ)

Posted in ข้อธรรมนำชีวิต.