เทศกาลสงกราต์ปี 2561

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน กำหนดให้มีพิธีทำบุญประเพณีไทย "วันสงกรานต์" ขึ้น เพื่อธำรงรักษาขนบธรรมเนียมให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติ โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยในงานจะมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ทำบุญอัฐิผู้วายชนตม์ พิธีสรงน้ำพระพุทธปฎิมา และสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงศีลปะวัฒนธรรมไทย การออกร้านอาหารจำหน่าย และอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 020 8946 1357

สำหรับท่านใดประสงค์จะส่งสุภาพสตรีเข้าประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี 2561 และหนูน้อยสงกรานต์ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณลดาวัลย์ วิลสัน (แอ๋ว) โทรศัพท์ 07726 690 697 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 เมษายน 2561

Posted in ข่าวสารในลานวัด.