โครงการสอนภาษาไทยภาคฤดูร้อน ปี 2560

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 (Thai Language and Culture Workshop 2017)

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 โดยความร่วมมือระหว่าง วัดพุทธปทีป สถานเอกอัครราชทูตไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์) จัดขึ้นเพื่อติดปีกด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้ลูกหลานไทยในต่างแดนได้มีทักษะมากขึ้น เปิดรับสมัครบุตรหลานไทย อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เข้าเรียนและฝึกทักษะทางภาษาไทย นับเป็นโอกาสทองของชุมชนชาวไทย ที่จะได้มอบมรดกทางภาษาให้แก่ลูกหลาน

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
  • เยาวชนชาย-หญิง
  • มีบิดา หรือ มารดา เป็นคนไทย
  • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  • มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้น
  • สามารถเดินทางไป-กลับได้สะดวก

 

ค่าสมัครเรียน (บำรุงค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า)
  • จำนวน 50 ปอนด์ / คน
ระยะเวลาเรียน
  • ตั้งวันที่ 1-30 สิงหาคม 2560 (จันทร์-ศุกร์)
    เวลา 09.30 น. – 15.30 น.

กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียด ส่งไปยังวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

Posted in UPCOMING.