SILACARINI2019

โครงการอบรมบวชศีลจาริณี เพื่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2562 9 วันเพื่อการบ่มเพาะความดีงามให้ชีวิต

ฤดูกาลพาใจไปพบธรรม (Season of cooling the mind by practicing insight meditation) เพื่อบ่มเพาะความดีงามให้เบ่งบานและเติบโตในห้องใจที่เราเป็นเจ้าของ

เวลาที่มีค่าจะแลกด้วยเงินตรามิได้ ทว่าเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางความนึกคิด เพื่อขจัดขยะความคิด (Dejunk your mind) ออกไปจากหัวสมองที่ถูกคล้องไว้ด้วยเรื่องราวมากมาย

ซิมโทรศัพท์เวลาหมดก็กดเติมเพิ่มตังค์เข้าไปเพื่อแลกกับแอร์ไทม์ง่ายดายเหลือ ทว่าใจที่ถูกทำให้รุงรังด้วยสิ่งรอบตัว อาจต้องใช้ความนิ่งเพื่อเปิดทางให้ความจริงได้รับการฟื้นตัวมาสะสางเพื่อความสุขสงบมากขึ้น

เวลา 9 วันที่เราท่านต้องตื่นและเติมความสงบให้ใจ จึงไม่ใช่แค่สิ่งที่เคยทำติดต่อกันมา ทว่าเป็นการแบ่งปันเวลามาดูแลใจให้มีภูมิธรรม ภูมิรู้ และสร้างความภูมิใจให้ตัวเราเองมากขึ้น

อุบาสิกาหรืออุบาสกท่านใด ประสงค์จะเข้าร่วมในโครงการบวชศีลจาริณีครั้งนี้ กรุณาแจ้งความจำนงของท่านได้โดยการโทรศัพท์แจ้งไปยังวัดที่หมายเลข 0208 946 13157  หรือดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้

สิ่งของที่ต้องเตรียมไปเอง

 • ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน ยาที่รับประทาน หรือของใช้ที่สตรีพึงมีประจำตัว)
 • ที่นอน/หมอน/ผ้าห่ม/ถุงเท้าสีขาว/ผ้าถุงสีขาว/เสื้อสีขาว/ผ้าสะไบสีขาว
 • ไฟฉาย/กระบอกน้ำร้อน
 • ถ้าจะนำเต้นท์มากลางเอง กรุณาแจ้งพระเจ้าหน้าที่ก่อน

ข้อควรพิจารณา

 • ไม่อนุญาตให้นำวิทยุหรืออุปกรณ์ไอแพด/แทบเลตมาด้วย
 • ถ้ามีโรคประจำตัว (โรคหัวใจ โรคเบาหวานขั้นที่สาม โรคความดันโลหิตสูง โรคเกล็ดเลือดต่ำ เป็นต้น) ควรได้รับการรับรองจากแพทย์ก่อน
 • ไม่อนุญาตให้นำเอาเครื่องลาง หรือ ของบูชาซึ่งเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลมาด้วย เช่น ตุ๊กกาปลุกเสก, พญานาคปลุกเสก หรืออื่นใดที่เข้าข่ายในข้อกำหนดนี้
 • ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลใกล้ตัว, สามี, บิดาหรือมารดา ทางวัดจะพิจารณางดรับบุคคลท่านนั้น
 • ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีวีซ่าพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรเหลืออย่างน้อง 6 เดือนขึ้นไป
 • หากท่านแพ้อาหารบางชนิด กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และเขียนกำกับไว้ที่ใบสมัครด้วย

ค่าบำรุงการสมัคร

ทางวัดขอรับความอุปถัมภ์จำนวน 200 ปอนด์ เพื่อเป็นค่าภัตตาหารเช้า (ตลอด 9 วัน) และค่าน้ำปานะ (ยาคูล์,โยเกิร์ต,ไวตามิล,โซยามิลค์) รวมทั้งค่าเช้าเต้นท์ใหญ่ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีความสงสัยประการใด กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดโทร 0208 946 1357  หรือ 07447932217 (พระครูสุทัศน์)

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 โดยคณะครูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 เปิดรับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 5-12 ปี เข้ารับการอบรม

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในเขตลอนดอนและเมืองใกล้เคียง ได้เข้ารับฝึกอบรมด้านภาษาและศิลปะวัฒนธรรม อันเป็นมรดกของมาตุภูมิ สมควรได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

ในปีนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนคณะครูอาสาจำนวน 3 ท่าน เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนและอบรมระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 นี้

ครูอาสา

 • อาจารย์ประภาพร อุดมเสียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
 • ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
 • อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)

ผู้ที่สนใจจะนำบุตรหลานเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ สามารถสมัครได้ที่ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2562 นี้

ติดต่อสอบถามที่

โทร. 0208 9461357 (พระครูสุทัศน์)
Download Application Form Click here

พิธีทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา-Asalha Puja Day Ceremony 2019”

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป และคณะอุบาสก อุบาสิกา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญแก่ชาวพุทธทั่วโลก เพราะน้อมรำลึกถึงครั้งพุทธกาล ที่พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก -ธัมมจักกัปปวัตนสูตร- แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 หรือ นักบวชกลุ่มแรก ที่เมื่อได้ฟังธรรมจบแล้วขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา หรืออีกนัยหนึ่งคือวันพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

 
เมื่อกาลสมัยวันสำคัญวนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง จึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธจักหันมาดูแลและส่งเสริมให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินต่อไปและอยู่คู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา
 
ฉะนั้น วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นี้ จักได้เห็นพลังศรัทธา และพลังความสามัคคีของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธองค์ ได้เดินทางไปร่วมแสดงความนอบน้อมและรำลึกนึกถึงพระพุทธองค์ โดยพร้อมเพรียงกันดังกำหนดการนี้

กำหนดการ

ปฎิทินการศึกษา รร.พอ. วัดพุทธปทีป ปีการศึกษา 2562

ปฎิทินกิจกรรม โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประจำปีการศึกษา 2562

ปฎิทินกิจกรรม โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2562

ประกาศ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน รับสมัครนักเรียนใหม่

ประกาศ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน รับสมัครนักเรียนใหม่

แบบฟอร์มใบสมัครนักเรียนและใบลงทะเบียนักเรียน ประจำปี 2562 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน


*********** DOWNLOAD  APPLICATION FORM ***********

Applicaction Form 2019 (78 downloads)

*********** DOWNLOAD  APPLICATION FORM ***********

แทนคำขอบคุณครูผู้ให้ความรู้มาดูแลชีวิต

วาทะพระข้าวปั้น เพื่อการค้ำยันการยืนระยะชีวิตในทุกเส้นทาง

คำว่า -ครู- ไม่ใช่แค่เพศชายหรือหญิง เพราะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือ บอก สอน แสดง สิ่งที่ตนเองรู้มาสู่ -ศิษย์- อย่างมิลำเอียง
อาชีพครู – ไม่ใช่งานธุรกิจ- ที่หวังผลเป็นกำไร
อาชีพครู – ไม่ใช่แค่หน้าที่ – อย่างที่หลายคนเข้าใจ
อาชีพครู – อยู่เพื่อคนอื่น – ให้เขายืนได้อย่างมั่นคง
อาชีพครู – บอกสิ่งที่รู้ – ให้เป็นคู่มือของศิษย์เท่าเทียม
ครูและศิษย์ เป็นคำพยางค์เดียว แต่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เมื่อจบภาระหน้าที่ การแยกย้ายหายหน้าไปจากกัน จึงเป็นธรรมดาของครูและศิษย์ แต่ทว่า ครู ยังทำหน้าที่ของตนเองเฉกเช่นเดิม ศิษย์ต้องใช้ชีวิตในเส้นที่ตนเองเลือก เลือกทางไหนไม่ใช่สิ่งที่ครูจะกำหนด บทบาทของครูแค่ สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้เข้าหา พาส่งแค่อีกฟากฝั่ง เท่านั้น
ครูตามอาคารต้องผ่านการฝึกการอบรมบ่มเพาะ -ความรู้- มา แต่ทว่าครูร่วมในชายคา สอนวิชาชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนวันจากลา
ขอปรบมือและอนุโมทนาในน้ำใจของครูทุกท่าน แม้การจากกันจะเริ่มต้นนานแล้ว แต่ความรำลึกในคุณคำสอน ยังอ้อนวอนให้ถวิลหาอยู่ทุกขณะ หวังเพียงว่า สักวันหนึ่ง ศิษย์คนนี้และครูท่านนั้น จะได้พบเจอกันสักครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นครั้งที่ทุกคนได้พูดและบอกความในใจว่า -รักและเคารพครู- เสมอ
//พระข้าวปั้น//

ขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี 2561

ขอเชิญร่วมทำบุญสวดมนต์ข้ามปี 2561 และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

ขอเชิญร่วมบวชชี 1 วัน 1 คืน เพื่อปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

SUMMER NOVICES MONKS PROJECT 2018 AT WAT BUDDHAPADIPA LONDON 4-12 AUGUST 2018

สามเณร คือ เหล่ากอของพระสมณะ การส่งเสริมให้กุลบุตรชาย เข้าบวช หรือ บรรพชาในพระพุทธศาสนานั้น เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา สร้างประสบการณ์ให้กุลบุตรเข้าถึงประวัติความเป็นมาของพระบรมศาสดา ผู้เป็นบรมครูของมนุษย์โลก คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ตระหนักในภาระหน้าที่สร้างศาสนทายาท จึงกำหนดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 4-12 สิงหาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครเยาชนชายอายุ 10-15 ปี เข้ารับการบรรพชา

ผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะให้บุตรชายเข้ารับการบรรพชาในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามและแจ้งความจำนงได้ที่ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โทร. 0208 9461357 หรือทางอีเมล buddhapadipa@live.com

ใบสมัคร Application form

กำหนดการ Programme

บวชศีลจาริณีและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 2561

ฤดูกาลพาใจไปพบธรรม

โครงการบวชศีลจาริณีเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2561 นี้ นับว่าเป็นโอกาสดีสำหรับท่านสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษ ที่จะได้เข้ารับการอบรมจิตบ่มใจด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลา 9 วัน อาจไม่มากหากจะเทียบที่ตัวเลข แต่ทว่าเพียงพอสำหรับการต่อยอดบุญกุศล เพราะแต่ละวัน ท่านจะได้ใช้เวลาแต่ละวินาทีในการดูจิตส่องใจของตัวเอง เพื่อตั้งรับกับกิเลสน้อยใหญ่ และเตรียมเสบียงบุญให้มากพอต่อการข้ามภพชาติ

คณะศีลจาริณีผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง และปฎิบัติตนเพื่อความดีงามของชีวิต

ฉะนั้นจึงขอแจ้งข่าวอันเป็นมหากุศลนี้มาเพื่อทราบ และท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดพุทธปทีป ผ่านทางโทรศัพท์ 020 8 946 1357 หรือ ผ่านทางกล่องข้อความ (Facebook Message Inbox)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ชุดขาว (ผ้าถุง หรือ กางเกงขายาว)
 • ที่นอน (หมอน ผ้าปู ผ้าห่ม)
 • ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน ยารับประทานประจำตัว และอื่นๆ เท่าที่จำเป็น)
 • ดอกไม้สีขาว ๑ กำ
 • รองเท้าแตะ
 • ย่ามหรือถุงผ้าสีขาว
 • กระบอกน้ำร้อน

ค่าใช้จ่าย

 • บำรุงวัดท่านละ 100 ปอนด์ (ค่าภัตตาหารเช้า/น้ำปานะ/ผลไม้/น้ำดื่ม เป็นต้น)

*กรุณารับใบอนุโมทนาบัตร

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ตามลิงค์นี้ —>  ลงทะเบียน

กำหนดการบวชศีลจาริณีประจำปี 2561

กำหนดการบวชศีลจาริณี ประจำปี 2561

รร.พอ.วัดพุทธปที เปิดเทอมใหม่

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เปิดเทอมในปีการศึกษา 2561 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย แก่บุตรธิดาชาวไทย หรือลูกครึ่งไทย-อังกฤษ โดยปีนี้มีจำนวนนักเรียนเก่าและใหม่ราว ๆ 120 คน มีคณะครูอาสาและเจ้าหน้าที่จำนวน 15  ช่วยทำหน้าที่สอน ช่วยบริหารงานกำกับดุแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุความสำเร็จสุงสุด

ท่านพระมหาภาสกร ปิโยภาโส อบรมนักเรียนเก่า-ใหม่ แทน พระครูภาวนาวิธาน (สุทัศน์ อมรสุทฺธิ) ติดศาสนกิจในประเทศไทย


นักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

เทศกาลสงกราต์ปี 2561

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน กำหนดให้มีพิธีทำบุญประเพณีไทย "วันสงกรานต์" ขึ้น เพื่อธำรงรักษาขนบธรรมเนียมให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติ โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยในงานจะมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ทำบุญอัฐิผู้วายชนตม์ พิธีสรงน้ำพระพุทธปฎิมา และสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงศีลปะวัฒนธรรมไทย การออกร้านอาหารจำหน่าย และอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 020 8946 1357

สำหรับท่านใดประสงค์จะส่งสุภาพสตรีเข้าประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี 2561 และหนูน้อยสงกรานต์ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณลดาวัลย์ วิลสัน (แอ๋ว) โทรศัพท์ 07726 690 697 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 เมษายน 2561

ปีเก่า-ปีใหม่ พึงใช้ชีวิตอย่างมีหลักเกณฑ์

ปีเก่า-ปีใหม่ พึงใช้ชีวิตอย่างมีหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ คือ วินัยของการใช้เวลาที่มีในแต่ละวันอย่างมีคุณค่า ก่อเกิดคุณประโยชน์ ไม่กระทบสุขภาพกาย ใจตัวเราเอง หรือกระทั่งบุคคลอื่น การยืนยกบนสังเวียนชีวิต ไม่ได้จบลงแค่ระฆังดังเท่านั้น ทว่ามีขวบปีคอยกำกับ และนับแต้มสะสมเป็นระยะ เรามีหน้าที่ค่อย ๆ สะสมแต้มใช่ให้มีมากที่สุดเท่านั้น  (อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ)