บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

SUMMER NOVICES MONKS PROJECT 2018 AT WAT BUDDHAPADIPA LONDON 4-12 AUGUST 2018

สามเณร คือ เหล่ากอของพระสมณะ การส่งเสริมให้กุลบุตรชาย เข้าบวช หรือ บรรพชาในพระพุทธศาสนานั้น เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา สร้างประสบการณ์ให้กุลบุตรเข้าถึงประวัติความเป็นมาของพระบรมศาสดา ผู้เป็นบรมครูของมนุษย์โลก คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ตระหนักในภาระหน้าที่สร้างศาสนทายาท จึงกำหนดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 4-12 สิงหาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครเยาชนชายอายุ 10-15 ปี เข้ารับการบรรพชา

ผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะให้บุตรชายเข้ารับการบรรพชาในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามและแจ้งความจำนงได้ที่ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โทร. 0208 9461357 หรือทางอีเมล buddhapadipa@live.com

ใบสมัคร Application form

กำหนดการ Programme

บวชศีลจาริณีและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 2561

ฤดูกาลพาใจไปพบธรรม

โครงการบวชศีลจาริณีเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2561 นี้ นับว่าเป็นโอกาสดีสำหรับท่านสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษ ที่จะได้เข้ารับการอบรมจิตบ่มใจด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลา 9 วัน อาจไม่มากหากจะเทียบที่ตัวเลข แต่ทว่าเพียงพอสำหรับการต่อยอดบุญกุศล เพราะแต่ละวัน ท่านจะได้ใช้เวลาแต่ละวินาทีในการดูจิตส่องใจของตัวเอง เพื่อตั้งรับกับกิเลสน้อยใหญ่ และเตรียมเสบียงบุญให้มากพอต่อการข้ามภพชาติ

คณะศีลจาริณีผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง และปฎิบัติตนเพื่อความดีงามของชีวิต

ฉะนั้นจึงขอแจ้งข่าวอันเป็นมหากุศลนี้มาเพื่อทราบ และท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดพุทธปทีป ผ่านทางโทรศัพท์ 020 8 946 1357 หรือ ผ่านทางกล่องข้อความ (Facebook Message Inbox)

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ชุดขาว (ผ้าถุง หรือ กางเกงขายาว)
  • ที่นอน (หมอน ผ้าปู ผ้าห่ม)
  • ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน ยารับประทานประจำตัว และอื่นๆ เท่าที่จำเป็น)
  • ดอกไม้สีขาว ๑ กำ
  • รองเท้าแตะ
  • ย่ามหรือถุงผ้าสีขาว
  • กระบอกน้ำร้อน

ค่าใช้จ่าย

  • บำรุงวัดท่านละ 100 ปอนด์ (ค่าภัตตาหารเช้า/น้ำปานะ/ผลไม้/น้ำดื่ม เป็นต้น)

*กรุณารับใบอนุโมทนาบัตร

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ตามลิงค์นี้ —>  ลงทะเบียน

กำหนดการบวชศีลจาริณีประจำปี 2561

กำหนดการบวชศีลจาริณี ประจำปี 2561

เทศกาลสงกราต์ปี 2561

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน กำหนดให้มีพิธีทำบุญประเพณีไทย "วันสงกรานต์" ขึ้น เพื่อธำรงรักษาขนบธรรมเนียมให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติ โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยในงานจะมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ทำบุญอัฐิผู้วายชนตม์ พิธีสรงน้ำพระพุทธปฎิมา และสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงศีลปะวัฒนธรรมไทย การออกร้านอาหารจำหน่าย และอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 020 8946 1357

สำหรับท่านใดประสงค์จะส่งสุภาพสตรีเข้าประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี 2561 และหนูน้อยสงกรานต์ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณลดาวัลย์ วิลสัน (แอ๋ว) โทรศัพท์ 07726 690 697 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 เมษายน 2561