พิธีทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา-Asalha Puja Day Ceremony 2019”

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป และคณะอุบาสก อุบาสิกา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญแก่ชาวพุทธทั่วโลก เพราะน้อมรำลึกถึงครั้งพุทธกาล ที่พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก -ธัมมจักกัปปวัตนสูตร- แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 หรือ นักบวชกลุ่มแรก ที่เมื่อได้ฟังธรรมจบแล้วขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา หรืออีกนัยหนึ่งคือวันพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

 
เมื่อกาลสมัยวันสำคัญวนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง จึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธจักหันมาดูแลและส่งเสริมให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินต่อไปและอยู่คู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา
 
ฉะนั้น วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นี้ จักได้เห็นพลังศรัทธา และพลังความสามัคคีของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธองค์ ได้เดินทางไปร่วมแสดงความนอบน้อมและรำลึกนึกถึงพระพุทธองค์ โดยพร้อมเพรียงกันดังกำหนดการนี้

กำหนดการ

กิจกรรมวันเด็กปี พ.ศ. 2560 (2017)

MYTEMPLE_LOGO

กำหนดการวันเด็ก
(Children’s Day 2017)
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560
ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

 

Childrend's Day Activities 2017 At Wat Buddhapadipa London 8-01-2017

Childrend’s Day Activities 2017 At Wat Buddhapadipa London 8-01-2017

 ภาคเช้า (ที่กุฎิสงฆ์)

 เวลา 10.00 – 11.45 น.      

ประกอบพิธีทางศาสนา สวดมนต์ไหว้พระ สมาทานเบญจศีล ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพล (ท่านผู้ปกครองสามารถนำอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตร และอาหารที่ปรุงสุก ขนมหวาน ผลไม้ มาร่วมถวายภัตตาหารเพล)

 

ภาคบ่าย (ที่พระอุโบสถชั้นล่าง)

 11.00 – 11.50 น.       ผู้ปกครอง คณะครูอาสา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนมาช่วยกันจัดสถานที่เตรียมความพร้อมใต้ถุนพระอุโบสถ

12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ใต้ถุนพระอุโบสถ

13.00 – 13.15 น.       พระอาจารย์ใหญ่กล่าวเปิดงานและให้โอวาท

13.15 – 13.30 น.       คุณจันทร พันธา ประธานกลุ่มผู้ปกครองกล่าวต้อนรับ

ผู้ปกครองและเด็กที่มาร่วมกิจกรรม

13.30 – 15.30 น.       เด็กร่วมกันเล่นเกมส์

15.30 น.                   ปิดกิจกรรม และร่วมกันทำความสะอาดจัดสถานที่ให้

สะอาดเรียบร้อย

16.00 น.                   เดินทางกลับเคหะสถานของตน

 

หมายเหตุ:  เด็กที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน กรุณาลงชื่อกับเจ้าหน้าที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียน เมื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมภาคบ่ายที่ใต้ถุนพระอุโบสถ   // หากท่านผู้ปกครองท่านใด ประสงค์จะนำของขวัญมามอบให้เด็ก กรุณาแจ้งให้ จนท.รร.พอ. ทราบ (07850 351 194 คุณพิมพ์นิภา) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      โทร. 0208 946 1357 | 07717 475 789