โครงการอบรมบวชศีลจาริณี เพื่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2562 9 วันเพื่อการบ่มเพาะความดีงามให้ชีวิต

ฤดูกาลพาใจไปพบธรรม (Season of cooling the mind by practicing insight meditation) เพื่อบ่มเพาะความดีงามให้เบ่งบานและเติบโตในห้องใจที่เราเป็นเจ้าของ

เวลาที่มีค่าจะแลกด้วยเงินตรามิได้ ทว่าเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางความนึกคิด เพื่อขจัดขยะความคิด (Dejunk your mind) ออกไปจากหัวสมองที่ถูกคล้องไว้ด้วยเรื่องราวมากมาย

ซิมโทรศัพท์เวลาหมดก็กดเติมเพิ่มตังค์เข้าไปเพื่อแลกกับแอร์ไทม์ง่ายดายเหลือ ทว่าใจที่ถูกทำให้รุงรังด้วยสิ่งรอบตัว อาจต้องใช้ความนิ่งเพื่อเปิดทางให้ความจริงได้รับการฟื้นตัวมาสะสางเพื่อความสุขสงบมากขึ้น

เวลา 9 วันที่เราท่านต้องตื่นและเติมความสงบให้ใจ จึงไม่ใช่แค่สิ่งที่เคยทำติดต่อกันมา ทว่าเป็นการแบ่งปันเวลามาดูแลใจให้มีภูมิธรรม ภูมิรู้ และสร้างความภูมิใจให้ตัวเราเองมากขึ้น

อุบาสิกาหรืออุบาสกท่านใด ประสงค์จะเข้าร่วมในโครงการบวชศีลจาริณีครั้งนี้ กรุณาแจ้งความจำนงของท่านได้โดยการโทรศัพท์แจ้งไปยังวัดที่หมายเลข 0208 946 13157  หรือดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้

สิ่งของที่ต้องเตรียมไปเอง

  • ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน ยาที่รับประทาน หรือของใช้ที่สตรีพึงมีประจำตัว)
  • ที่นอน/หมอน/ผ้าห่ม/ถุงเท้าสีขาว/ผ้าถุงสีขาว/เสื้อสีขาว/ผ้าสะไบสีขาว
  • ไฟฉาย/กระบอกน้ำร้อน
  • ถ้าจะนำเต้นท์มากลางเอง กรุณาแจ้งพระเจ้าหน้าที่ก่อน

ข้อควรพิจารณา

  • ไม่อนุญาตให้นำวิทยุหรืออุปกรณ์ไอแพด/แทบเลตมาด้วย
  • ถ้ามีโรคประจำตัว (โรคหัวใจ โรคเบาหวานขั้นที่สาม โรคความดันโลหิตสูง โรคเกล็ดเลือดต่ำ เป็นต้น) ควรได้รับการรับรองจากแพทย์ก่อน
  • ไม่อนุญาตให้นำเอาเครื่องลาง หรือ ของบูชาซึ่งเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลมาด้วย เช่น ตุ๊กกาปลุกเสก, พญานาคปลุกเสก หรืออื่นใดที่เข้าข่ายในข้อกำหนดนี้
  • ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลใกล้ตัว, สามี, บิดาหรือมารดา ทางวัดจะพิจารณางดรับบุคคลท่านนั้น
  • ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีวีซ่าพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรเหลืออย่างน้อง 6 เดือนขึ้นไป
  • หากท่านแพ้อาหารบางชนิด กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และเขียนกำกับไว้ที่ใบสมัครด้วย

ค่าบำรุงการสมัคร

ทางวัดขอรับความอุปถัมภ์จำนวน 200 ปอนด์ เพื่อเป็นค่าภัตตาหารเช้า (ตลอด 9 วัน) และค่าน้ำปานะ (ยาคูล์,โยเกิร์ต,ไวตามิล,โซยามิลค์) รวมทั้งค่าเช้าเต้นท์ใหญ่ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีความสงสัยประการใด กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดโทร 0208 946 1357  หรือ 07447932217 (พระครูสุทัศน์)

Posted in NEWSUPDATE, UPCOMING.