ขอเชิญร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ I Sernmon on Vessantara Jataka 2019

วันอาทิตย์ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 I Sunday 8th September 2019