ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักร ร่วมพิธีมหามงคล 
"วันพ่อแห่งชาติ" วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน