วัด -ปิด-
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบทางรัฐบาล เรื่อง SOCIAL DISTANCING และจะทำการเปิดได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทางรัฐบาลอังกฤษ
เนื่องจากเป็นสถานที่ทางศาสนา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
หากท่านมีความประสงค์จะทำบุญเป็นการเฉพาะและจำเป็น
โปรดติดต่อกับพระสงฆ์โดยตรงที่ 0208 946 1357