วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
ยังปิดวัดตามมาตรการของรัฐบาลอังกฤษ
ท่านที่ประสงค์จะไปทำบุญที่วัด
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0208 9461357
buddhapadipa@live.com