ตามที่รัฐบาลอังกฤษประกาศให้วันที่ 14 กันยายน 2563 (2020) เป็นต้นไป ใช้กฎหมาย the rule of six (6) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังที่ทุกท่านนั้นได้ทราบแล้ว ทางวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวโดยเคร่งครัด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากญาติโยมที่ประสงค์จะเดินทางมาบำเพ็ญกุศล หรือ เป็นจิตอาสาช่วยงานที่วัด โปรดลงทะเบียน เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์ไวรัสให้สอดคล้องกับนโยบายทางรัฐบาลอังกฤษ โดยต้องส่งข้อมูลก่อนเดินทางไปวัดอย่างน้อย 2 ชั่วโมงขึ้นไป หมายเหตุ ทางวัดอนุญาตเฉพาะผู้ที่มาทำบุญ หรือมีนัดทำพิธีทางศาสนา และอาสาสมัครช่วยงานวัดเท่านั้น ยังไม่เปิดสำหรับคนทั่วไป . Following the government announcement of the new coronavirus (COVID-19) safety rules or ‘Rule of Six’ reinforced from 14th September, all visitors who wish to do the services (i.e. merit-making) and volunteers are required to complete the ONLINE REGISTRATION FORM at least 2 HOURS prior to the visit. This new measure is primarily to protect the residents and members of our community and to comply with the government guidelines. PLEASE NOTE: THE TEMPLE REMAINS CLOSED TO GENERAL VISIT. Please Click the link to register. กดตรงนี้ - click