คมคำนำทางคนสู้ชีวิต

วันเวลาที่ผ่านเราไป กำลังใจที่มีก็เริ่มริบหรี่ หรือบางทีก็ท้อจนแทบทิ้งเป้าหมายและเลิกล้มความตั้งใจ เพราะอะไรนั่นหรือ? คำตอบที่ได้คือ เต็มที กับการเดินก้าวของชีวิต ซึ่งอาจรายล้อมไปด้วยสภาพความยุ่งยาก สุขภาพไม่เอื้ออำนวย การงานไม่มั่นคงและไม่สนุกกับสิ่งที่กำลังทำ อีกทั้งขาดกำลังใจจากคนใกล้ตัว อีกทั้งคนทางไกลก็รังแต่จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือ จึงกลายเป็นความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ สู้ชีวิตไปวัน ๆ มากกว่าที่จะสร้างชีวิตให้สมบูรณ์พูนสุขมากกว่าที่เป็น คมคำนำทางคนสู้ชีวิต ได้ถูกทักทอก่อเป็นภาพผสมคำนำมามอบส่งผู้อ่านทางเฟสบุ๊คมาช่วงหนึ่ง ทว่าเห็นควรนำรวบรวมไว้ในหน้าเวซไซต์นี้ เพื่อให้ได้มีโอกาสทบทวนได้สะดวกและเร็วยิ่งขึ้น ชุดนี้ถือเป็นชุดที่ 1 และคงจะมีชุดต่อๆ ไปในภายหน้า หากท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถบอกกล่าวผ่านทางกล่องคอมเมนต์ได้

SUMMER SCHOOL ACTIVITIES 2019

กิจกรรมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน I วัฒนธรรมการละเล้นพื้นบ้าน เพื่อการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน I สอนโดย คณะครูจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพโดย พระอาจารย์สุทัศน์ อมรสุทฺธิ

BIG CLEANING DAY2019

ภาพกิจกรรมบางส่วนวันทำความสะอาดวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวล า 09.00 น. – 18.00 น. ชออนุโมทนาบุญขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่ได้ไปช่วยกันทำความสะอาดในครั้งนี้ ขออานิสงส์แห่งการทำความดีจงปัดเป่าภยันตรายทั้งหลายให้ห่างไกลจากทุกท่านและครอบครัวตลอดไปเทอญฯ (ภาพโดย พระอาจารย์สุทัศน์ อมรสุทฺธิ)

ปัญหาบ่มเพาะปัญญาได้ดีเสมอ

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งบนโลกนี้ นับว่าเป็นความงดงาม  ลมหายใจที่แข็งแรงขึ้นในแต่ละวัน กำลังนำพาทุกคนไปสู่ความจริงของชีวิต ซึ่งรายล้อมไปด้วยผู้คนและเรื่องราว มิต่างอะไรกับกุหลาบงามที่พกพาหนามแหลมคมตามลำต้นและกิ่งก้าน เป็นการเตือนใจให้ระลึกรู้เสมอว่า มีความงดงามก็ย่อมมีความเลวทรามมารกใจด้วย  การตั้งรับและการผ่องถ่ายความขุ่น ความหมอง และความคับแค้น เป็นภาระที่เพิ่มเข้ามาให้ครุ่นคิดเหมือนน้ำที่รั่วซึม เช็ดถูอยู่ตลอด ทว่าก็ยังมีความเปียกชื้นให้เห็นอยู่  วิธีผ่อนหนักให้เบาลง คงต้องใช้หลักการพิจารณาเรื่องราวอย่างรู้ทัน รู้จริง และแค่รับรู้(เอาไว้) โดยไม่จมปลักปักหมุดอยู่ที่ *ปัญหา* มากเกิน เพราะ *ปัญญา* จะไม่เหลือกำลังพอมาสอดส่องและจัดการกับใจที่พูนด้วยขยะทางความคิดที่ใกล้ล้น   แยกแยะให้ได้ยับยั้งชั่งใจเราไว้มองแง่ดีไว้โชคร้ายไม่ใช่มีแค่เราโชคดีก็ไม่ใช่มีแค่เราแค่ *วันนี้*เวลานี้*เดือนนี้*ปีนี้*และ*เดี๋ยวนี้*เรามีบางอย่างที่ต่างไปจากเขาเท่านั้นทว่า ไม่ตลอดไป พระข้าวปั้น

พิธีเปิดโครงการ SUMMER SCHOOL 2019

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ประจำปี พุทธศักราช 2562 จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยในเขตลอนดอน และในเมืองสวอนซี เวลส์ มีโอกาสศึกษาทำความเข้าใจเรื่องภาษาไทย และขนมธรรมเนียมไทย แล้วสามารถนำไปต่อยอดได้ที่ประเทศในภายภาคหน้า