วางตำแหน่งให้ใจเรายืน

ตำแหน่ง (Position) ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการรับภาระหรือทำธุระให้หน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานประสบความสำเร็จ หรือ ก้าวหน้าต่อไป การเลือกตำแหน่งหรือการถูกมอบตำแหน่งยังพบเห็นได้ในโลกของความเป็นจริง บางคนก็ถูกมอบให้โดยที่ไม่พร้อม บางคนก็พร้อมที่จะรับตำแหน่ง ทว่า ตำแหน่งของใจเรา คงยากยิ่งที่จะมีใครมามอบภาระหน้าที่นอกเสียจากตัวเราเอง

ขอเชิญร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ 2562 I Sermon on Vessantara Jataka 2019

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพภาวนามงคล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป จัดให้มีพิธีทำบุญฟังเทศน์มหาชาติประจำปีขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้บำเพ็ญทานบารมีตามรอยของพระเวสสันดร

กิจกรรมทำความสะอาดวัด I Big Cleaning Day 2019

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในเขตลอนดอน หรือ เมืองใกล้เคียง ร่วมกันทำความสะอาดลานวัดพุทธปทีป ประจำปี 2562 (Big Cleaning Day 2019) ซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศลสำหรับคนจิตอาสา มาช่วยกันดูแลความสะอาดลานวัดให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม โดยในปีนี้จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.