ปัญหาบ่มเพาะปัญญาได้ดีเสมอ

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งบนโลกนี้ นับว่าเป็นความงดงาม  ลมหายใจที่แข็งแรงขึ้นในแต่ละวัน กำลังนำพาทุกคนไปสู่ความจริงของชีวิต ซึ่งรายล้อมไปด้วยผู้คนและเรื่องราว มิต่างอะไรกับกุหลาบงามที่พกพาหนามแหลมคมตามลำต้นและกิ่งก้าน เป็นการเตือนใจให้ระลึกรู้เสมอว่า มีความงดงามก็ย่อมมีความเลวทรามมารกใจด้วย  การตั้งรับและการผ่องถ่ายความขุ่น ความหมอง และความคับแค้น เป็นภาระที่เพิ่มเข้ามาให้ครุ่นคิดเหมือนน้ำที่รั่วซึม เช็ดถูอยู่ตลอด ทว่าก็ยังมีความเปียกชื้นให้เห็นอยู่  วิธีผ่อนหนักให้เบาลง คงต้องใช้หลักการพิจารณาเรื่องราวอย่างรู้ทัน รู้จริง และแค่รับรู้(เอาไว้) โดยไม่จมปลักปักหมุดอยู่ที่ *ปัญหา* มากเกิน เพราะ *ปัญญา* จะไม่เหลือกำลังพอมาสอดส่องและจัดการกับใจที่พูนด้วยขยะทางความคิดที่ใกล้ล้น   แยกแยะให้ได้ยับยั้งชั่งใจเราไว้มองแง่ดีไว้โชคร้ายไม่ใช่มีแค่เราโชคดีก็ไม่ใช่มีแค่เราแค่ *วันนี้*เวลานี้*เดือนนี้*ปีนี้*และ*เดี๋ยวนี้*เรามีบางอย่างที่ต่างไปจากเขาเท่านั้นทว่า ไม่ตลอดไป พระข้าวปั้น

พิธีเปิดโครงการ SUMMER SCHOOL 2019

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ประจำปี พุทธศักราช 2562 จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยในเขตลอนดอน และในเมืองสวอนซี เวลส์ มีโอกาสศึกษาทำความเข้าใจเรื่องภาษาไทย และขนมธรรมเนียมไทย แล้วสามารถนำไปต่อยอดได้ที่ประเทศในภายภาคหน้า

วางตำแหน่งให้ใจเรายืน

ตำแหน่ง (Position) ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการรับภาระหรือทำธุระให้หน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานประสบความสำเร็จ หรือ ก้าวหน้าต่อไป การเลือกตำแหน่งหรือการถูกมอบตำแหน่งยังพบเห็นได้ในโลกของความเป็นจริง บางคนก็ถูกมอบให้โดยที่ไม่พร้อม บางคนก็พร้อมที่จะรับตำแหน่ง ทว่า ตำแหน่งของใจเรา คงยากยิ่งที่จะมีใครมามอบภาระหน้าที่นอกเสียจากตัวเราเอง

ขอเชิญร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ 2562 I Sermon on Vessantara Jataka 2019

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพภาวนามงคล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป จัดให้มีพิธีทำบุญฟังเทศน์มหาชาติประจำปีขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้บำเพ็ญทานบารมีตามรอยของพระเวสสันดร

กิจกรรมทำความสะอาดวัด I Big Cleaning Day 2019

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในเขตลอนดอน หรือ เมืองใกล้เคียง ร่วมกันทำความสะอาดลานวัดพุทธปทีป ประจำปี 2562 (Big Cleaning Day 2019) ซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศลสำหรับคนจิตอาสา มาช่วยกันดูแลความสะอาดลานวัดให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม โดยในปีนี้จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.