SUMMER SCHOOL 2019

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ประจำปี พุทธศักราช 2562 จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยในเขตลอนดอน และในเมืองสวอนซี เวลส์ มีโอกาสศึกษาทำความเข้าใจเรื่องภาษาไทย และขนมธรรมเนียมไทย แล้วสามารถนำไปต่อยอดได้ที่ประเทศในภายภาคหน้า