ทอดกฐิน-ลอยกระทง ปี 2562

ขอเชิญพี่น้องชาวไทย ร่วมทำบุญประเพณีลอยกระทงและบุญกฐินประจำปี 2562 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. I ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย ชิมอาหารรสเลิศ เสี่ยงดวงสอยดาวการกุศลชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ลอนดอน-กรุงเทพ) I ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรอนุกฐินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 120 ไตร แต่ละท่านที่รับเป็นเจ้าภาพจะได้รับเข็มกลัดหลวงพ่อดำรุ่นที่ 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระมหาอภิเดช I หมายเหตุ : ถนนหน้าวัดไม่อนุญาตให้จอดรถ แต่สามารถรับ-ส่งได้ หากฝ่าฝืนจอดทิ้งไว้ จะถูกปรับ เพราะเป็นคำสั่งของ Merton Council เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนจากเพื่อนบ้าน I จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะตระหนักเรื่องการจอดรถ I ขอแนะนำให้ใช้บริการขนส่งมวลชน Bus No.93 จากสถานี Wimbledon OR Putney […]

ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562

วันตักบาตรเทโวหมายถึง วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิชน ว่าเป็นวันที่เสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาความเป็นมา    เทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหนะ ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจาก เทวโลก หมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า ตามตำนาน กล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่ เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นบิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ซึ่งหลังประสูติพระองค์ ได้ ๗ วัน ก็สิ้นพระขนม์ และได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ ๗ หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จึงเสด็จลงจาก สวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะประชาชนพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น    การตักบาตรเทโวนี้ บางวัดทำในวันออกพรรษา คือวันขึ้น ๑๕ […]

ขอเชิญร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ 2562 I Sermon on Vessantara Jataka 2019

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพภาวนามงคล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป จัดให้มีพิธีทำบุญฟังเทศน์มหาชาติประจำปีขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้บำเพ็ญทานบารมีตามรอยของพระเวสสันดร

กิจกรรมทำความสะอาดวัด I Big Cleaning Day 2019

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในเขตลอนดอน หรือ เมืองใกล้เคียง ร่วมกันทำความสะอาดลานวัดพุทธปทีป ประจำปี 2562 (Big Cleaning Day 2019) ซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศลสำหรับคนจิตอาสา มาช่วยกันดูแลความสะอาดลานวัดให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม โดยในปีนี้จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.