คมคำนำทางคนสู้ชีวิต

วันเวลาที่ผ่านเราไป กำลังใจที่มีก็เริ่มริบหรี่ หรือบางทีก็ท้อจนแทบทิ้งเป้าหมายและเลิกล้มความตั้งใจ เพราะอะไรนั่นหรือ? คำตอบที่ได้คือ เต็มที กับการเดินก้าวของชีวิต ซึ่งอาจรายล้อมไปด้วยสภาพความยุ่งยาก สุขภาพไม่เอื้ออำนวย การงานไม่มั่นคงและไม่สนุกกับสิ่งที่กำลังทำ อีกทั้งขาดกำลังใจจากคนใกล้ตัว อีกทั้งคนทางไกลก็รังแต่จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือ จึงกลายเป็นความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ สู้ชีวิตไปวัน ๆ มากกว่าที่จะสร้างชีวิตให้สมบูรณ์พูนสุขมากกว่าที่เป็น

คมคำนำทางคนสู้ชีวิต ได้ถูกทักทอก่อเป็นภาพผสมคำนำมามอบส่งผู้อ่านทางเฟสบุ๊คมาช่วงหนึ่ง ทว่าเห็นควรนำรวบรวมไว้ในหน้าเวซไซต์นี้ เพื่อให้ได้มีโอกาสทบทวนได้สะดวกและเร็วยิ่งขึ้น ชุดนี้ถือเป็นชุดที่ 1 และคงจะมีชุดต่อๆ ไปในภายหน้า หากท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถบอกกล่าวผ่านทางกล่องคอมเมนต์ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *