กิจกรรมทำความสะอาดวัด I Big Cleaning Day 2019

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในเขตลอนดอน หรือ เมืองใกล้เคียง ร่วมกันทำความสะอาดลานวัดพุทธปทีป ประจำปี 2562 (Big Cleaning Day 2019) ซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศลสำหรับคนจิตอาสา มาช่วยกันดูแลความสะอาดลานวัดให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม โดยในปีนี้จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

อย่าลืมนำอุปกรณ์เครื่องมือติดไปด้วย ช่วยกันสะสางลานวัดให้สะอาด I Photo from www.freepik.com

ทุกท่านสามารถนำอุปกรณ์การทำความสะอาดติดตัวไปด้วยได้ เพราะบางทีอุปกรณ์ที่ทางวัดจัดหาอาจไม่เพียงพอ โดยสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว นับว่าสะดวกที่จะนำอุปกรณ์ไปด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โทร. 0208 9461357