ขอเชิญร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ 2562 I Sermon on Vessantara Jataka 2019

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพภาวนามงคล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป จัดให้มีพิธีทำบุญฟังเทศน์มหาชาติประจำปีขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้บำเพ็ญทานบารมีตามรอยของพระเวสสันดร

การเทศน์มหาชาติ เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีมาตั้งแต่โบราณกาลที่ประเทศไทย จัดขึ้นที่วัดประจำหมู่บ้านเป็นหลัก เพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสฟังธรรมโดยแบ่งออกเป็น 13 กัณฑ์ (ตอน) แต่ละกัณฑ์จะมีคาถา (เนื้อความ) ยาวสั้นแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดนั้นเป็นการพรรณนาบุพชาติ (อดีตชาติ) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งบำเพ็ญทานบารมี ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน 10 บารมีที่พระพุทธองค์ได้ทำบุญบำเพ็ญมาแล้ว

ดังนั้น คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งธำรงรักษาวัฒนธรรมการฟังธรรม จึงได้จัดงานทำบุญฟังเทศน์มหาชาติขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

กำหนดการ

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยไปร่วมทำบุญฟังธรรม และร่วมกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์โดยพร้อมเพรียงกัน

รายละเอียดการจองเป็นเจ้าภาพ

ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่ พระมหาอภิเดช ญาณสิริ หรือ ที่พระเจ้าหน้าที่ทุกรูป

โทร. 0208 946 1357