ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบวชศีลจาริณี เพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2566