ประมวลภาพกิจกรรมบวชศีลจาริณี

ประมวลภาพกิจกรรมบวชศีลจาริณี

คณะพระธรรมทูตวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน จัดโครงการบวชศีลจาริณี และ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (2022)