ถวายทุนคิลานุปัฏฐากหลวงพ่อ

ถวายทุนคิลานุปัฏฐากหลวงพ่อ

ประมวลภาพพิธีมอบถวายทุน -คิลานุปัฏฐาก- (ค่าใช้จ่ายสำหรับรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ) เพื่อใช้จ่ายในการดูแลพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

คนหัวใจสวยช่วยพัฒนาวัด

คนหัวใจสวยช่วยพัฒนาวัด

คนหัวใจสวยมาช่วยกันตัดหญ้าพัฒนาวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เพื่อให้เกิดความสวยงามและต้อนรับเทศกาลสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี ๒๕๖๕