คนหัวใจสวยช่วยพัฒนาวัด

คนหัวใจสวยช่วยพัฒนาวัด

คนหัวใจสวยมาช่วยกันตัดหญ้าพัฒนาวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เพื่อให้เกิดความสวยงามและต้อนรับเทศกาลสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี ๒๕๖๕