ถวายทุนคิลานุปัฏฐากหลวงพ่อ

ถวายทุนคิลานุปัฏฐากหลวงพ่อ

ประมวลภาพพิธีมอบถวายทุน -คิลานุปัฏฐาก- (ค่าใช้จ่ายสำหรับรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ) เพื่อใช้จ่ายในการดูแลพระเดชพระคุณหลวงพ่อ