พิธีถวายทุนคิลานุปัฏฐากหลวงพ่อ

ถวายทุนคิลานุปัฏฐากหลวงพ่อ

ภาพดีที่ใจเพียรเก็บ

ประมวลภาพพิธีมอบถวายทุน -คิลานุปัฏฐาก- (ค่าใช้จ่ายสำหรับรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ) เพื่อใช้จ่ายในการดูแลพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพภาวนามงคล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ซึ่งพักรักษาสุขภาพด้วยวัยวุฒิที่ 96 ปี ณ วัดมหาธาตุ (คณะ 10) ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ฯ นอกจากนั้น ยังถือโอกาสถวายทุนกำลังใจแด่พระภิกษุสามเณรสำนักเรียนวัดมหาธาตุที่สอบบาลีได้ตั้งแต่ เปรียญ 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.8 ด้วย

ขออนุโมทนาบุญขอบคุณหลวงพี่พสัณฐ์ โยมมะลิ (ร้อยพวงมาลัยอย่างวิจิตร) น้องจอย (จากลอนดอน)และเพื่อน มาร่วมในพิธีครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญขอบคุณญาติโยมทุกท่านทางลอนดอน ได้บริจาคปัจจัยสมทบทุน อีกทั้งคณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอนทุกรูปได้ร่วมกันระดมทุนครั้งนี้

ยอดบริจาคจำนวน 308,000 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน) ผู้รับมอบคือ พระครูปลัดวรพล

พระครูภาวนวิธาน วิ.
(พอ.สุทัศน์ อมรสุทฺธิ)
รก.แทนเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป
1 เมษายน 2565

Similar Posts