ประมวลภาพกิจกรรมบวชศีลจาริณี

คณะพระธรรมทูตวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน จัดกิจกรรมบวชศีลจาริณี เพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีขึ้น ระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นเวลา 9 วัน เปิดโอกาสให้อุบาสกอุบาสิกามาถือศีลปฏิบัติธรรม หลังจากที่ต้องงดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการดังกบล่าวจำนวน 40 คน โดยทางวัดตั้งเป้าไว้ที่ 50 คน ทว่าก็มีบางคนแจ้งความจำนงถอนตัว เพราะไม่สามารถผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพ

ตลอดระยะเวลา 9 วันมีคณะสายธารศรัทธาให้การสนับสนุนด้านอาหาร น้ำดื่มและเครื่องอำนวยความสะดวกอื่น ๆ มากมาย ในนามคณะสงฆ์ต้องขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ ที่นี้

พอ.สุทัศน์

Similar Posts