กิจกรรมปลูกดอกไม้ในวัด

ย่างเข้าเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ปี จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยสีสันความสวยงามของดอกไม้ ทั้งเป็นดอกไม้ปลูกตามฤดูกาล และดอกไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ บานดอกออกสีสะดุด

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ถือว่าเป็นหน้าต่างบานหนึ่งของประเทศไทย ตั้งมาร่วมหกสิบปี มีคนไทยและคนต่างชาติเดินทางแวะเวียนอยู่ตลอด อาจจะขาดช่วงไปบ้างก็คราววิกฤตโควิดไวรัส-19 เท่านั้น ทว่าวันนี้กลับมาเปิดให้คนเข้าเยี่ยมชมและร่วมทำบุญได้ปกติ จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงดูแลลานวัดให้สะอาด สวยงาม ปลูกดอกไม้ประดับสถานที่ เพื่อความเจริญตาพาให้ใจเพลิดเพลิน

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ หากมิได้เอ่ยนามก็ได้โปรดรับทราบไว้เถิดว่า ท่านคือผู้ที่มาทำให้หน้าต่างบานนี้มีภาพความงดงามในยามที่ผู้คนมองผ่านออกไป ขออนุโมทนาบุญและขอบใจมา ณ ที่นี้

พอ.สุทัศน์
รักษาการแทนเจ้าอาวาส

Similar Posts