ประมวลภาพตักบาตรเทโวโรหณะปี พ.ศ. 2565

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ร่วมกับคณะอุบาสกอุบาสิการ่วมกันบำเพ็ญบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 วันอาทิตย์ที่  9  ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นแนวทางที่ชาวพุทธได้ปฏิบัติสืบต่อกันมานับแต่โบราณกาล 
วันนี้ทางวัดได้ประกอบพิธี ณ พระอุโบสถชั้นบน โดยมี คุณป้าวารยา (แพม) แพนนิคเคอร์ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล พระสงฆ์ 6 รูป นำโดย พระครูภาวนาวิธาน วิ. (สุทัศน์ อมรสุทฺธิ) รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจริญชัยมงคล และปะพรหมน้ำพระพุทธมนต์ก่อนออกรับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอังกฤษมาร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างหนาตาเลยทีเดียว

ในภาคบ่าย คณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีทำบุญสวดพระอภิธรรมทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ประสบภัยกราดยิง ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย โดยได้นิมนต์พระพิธีธรรมจำนวน 4 รูป (พระมหาภาสกร, พระมหาวัฒนา, พระมหาทวีศิลป์ และ พระมหาอัครเดช) สวดพระอภิธรรม และได้บอกบุญรวบรวมปัจจัยเพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาสงเคราะห์ต่อครอบครับผู้ประสบภัย ได้ปัจจัยทั้งสิ้นจำนวน 2,510 ปอนด์ และยังมีการรับบริจาคเพิ่มเติมเข้ามาอีก โดยจะประกาศให้ทราบอีกวาระหนึ่ง

Similar Posts