บวชศีลจาริณี

บวชศีลจาริณี

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เรื่อยมา กิจกรรมการถือศีลและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีถูกยกเลิกไป ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดหนัก ทางรัฐบาลอังกฤษประกาศให้งดทุกกิจกรรมรวมกลุ่มกันทุกชนิด แม้วัดจะเป็นสถานที่เพื่อการบูชา (Place of worship) ก็ตาม

เมื่อถึงปี พ.ศ.2565 นี้ สถานการณ์จัดว่าผ่อนคลาย รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมรวมตัวกันได้ และถ้าพบว่าใครมีเชื้อไวรัสโควิด-19 (Omicron) ขอให้ทำการกักตัวเอง(Self-Isolation) จนกว่าอาการจะดีขึ้น

ทางวัดประเมินสถานการณ์เบื้องต้นแล้ว เห็นว่าควรจัดกิจกรรมบวชศีลจาริณีเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขึ้นในปีนี้  จึงขอแจ้งข่าวนี้มายังผู้ที่สนใจทราบเบื้องต้น และท่านสามารถแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ผ่านทางหัวข้อ ติดต่อสอบถาม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาดำเนินการ 9-17 ก.ค. 2565

Similar Posts