คำบางคำให้ความสำคัญมากไปใจก็ยุ่ง

คำ (คำกล่าว หรือ คำเขียน) คือ ผลลัพท์ของความนึกคิด ที่มนุษย์ใช้สื่อสารระหว่างกัน
 
คำบางคำ ฟังแล้วรื่นหู ชวนฟัง ได้ข้อคิด ได้วิธีการมองตัวเอง ได้ขั้นตอนทบทวนบางสิ่งบางอย่างที่ถูกละเลย หรือ ลดความสำคัญ
 
คำบางคำ ฟังแล้วกระทบความรู้สึก หวั่นไหว และรู้สึกเห็นใจ ไม่อยากให้เกิดกับตัวเอง หรือ ใครก็ตามที่ยังไม่มาถึงหมุดปักป้ายว่า -จุก-
 
คำบางคำ ฟังแล้วยั่วยุ เกรี้ยวกราด และหวั่นทอนกำลังความนึกคิดในทางเสื่อมมากกว่าสร้างสรรค์
 
การให้ความสำคัญกับคำบางคำ มากไป ย่อมกระตุกใจให้ดิ้นไล่ และนิ่งได้ยาก จนกลับกลายเป็นเหมือนมลพิษที่สูดดม แม้ไม่อยากได้
 
ฟังคำอะไร ให้ตรึกตรองคัดกรองเอาสาระ เหมือนบัวที่อาศัยสาระจากตม แม้จะตัดขาดจากกันไม่ได้ก็ตาม
 

Similar Posts