พิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศแด่เหยื่อกราดยิง

พิธีทำบุญสวดพระอภิธรรมทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ประสบภัยกราดยิง ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย โดยได้นิมนต์พระพิธีธรรมจำนวน 4 รูป (พระมหาภาสกร, พระมหาวัฒนา, พระมหาทวีศิลป์ และ พระมหาอัครเดช) สวดพระอภิธรรม และได้บอกบุญรวบรวมปัจจัยเพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาสงเคราะห์ต่อครอบครับผู้ประสบภัย ได้ปัจจัยทั้งสิ้นจำนวน 2,510 ปอนด์ และยังมีการรับบริจาคเพิ่มเติมเข้ามาอีก โดยจะประกาศให้ทราบอีกวาระหนึ่ง

ิSlideBreake
ิSlideBreake
หนองบัวลำภู
ิSlideBreake

Similar Posts