ทุกข์มาทักจะรักตัวเองมากขึ้น

ทุกข์ซบธรรมชัด

ทุกข์มาทัก จะรักตัวเองมากขึ้น ?

ทุกข์ภายใน – สุขภาพจิตถูกกระทบด้วยเรื่องครุ่นคิด จนเครียดขม

ทุกข์ภายนอก – การเผชิญกับเรื่องน้อย เรื่องใหญ่ เกี่ยวข้องผู้คน

ทุกข์ทั้งสอง – กายใจ มาซบซุกรุกเร้าให้รู้สึกไม่ผ่อนคลาย ไม่วางใจ ไม่สงบนิ่งได้ เหมือนมดตัวเล็กคอยไต่เล่นไปตามแขนขาให้รู้สึกเหมือนมีอะไรกวนใจอย่างต่อเนื่อง

เห็นทุกข์ (เข้าใจสภาพที่ปรากฎอย่างไร้ข้อกังขา) เห็นธรรม (วิธีการตั้งรับ และยอมรับ ตามด้วยปรับความรู้สึกให้คล้อยตาม มากกว่าฝืนได้) ย่อมได้เรียนรู้การเปลี่ยนผ่านของสิ่งต่าง ๆ ได้โดยไม่ฝืน หากแต่เป็นการยืนยันตามข้อเท็จจริง

ฉะนั้น ทุกข์ใด ๆ มาซบซุกในชีวิต ต้องพินิจให้เห็นชัดในความเป็นธรรมดาให้มาก เพราะจะดีต่อการคุ้มครองความรู้สึกของตัวเราเอง และรักษาสภาพจิตใจ มิให้สั่นไหวจนกลายเป็นความหวั่นใจ ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบเมื่อปรากฎขึ้น ย่อมกระทบต่อใจเราโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงได้แสนยาก

พอ.สุทัศน์

Similar Posts