เวลาดี ๆ ของชีวิตคิดก่อนใช้

วัน-เวลาดี ๆ ของชีวิตมีเข้ามาบ้าง แต่ไม่บ่อย การใช้สอยวันเวลา จึงควรถูกใช้เพื่อการเติมเต็มความรู้สึกของตัวเราเอง หรือ กระทั่งคนใกล้ตัว เช่น คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย เพื่อนบ้าน คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

สายตาที่เพ่งมองออกไป มักนำพาเรื่องราวมากมายเข้ามาสู่การรับรู้ คล้อยตามและกองสุมอยู่ในหัวสมอง โดยที่บางทีก็ไม่รู้ว่าต้องรับรู้ หรือ ซึมซับไว้เพื่ออะไร? นานเท่าใด? 

แต่ละปีที่ผ่านไป เราใช้เวลาลงทุนในกองทุนชีวิต บางทีก็ได้กำไร บางทีก็ขาดทุน ประมาณว่า สุขปะปนกับความทุกข์ ความเครียดขมผสมกันไป

อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรปล่อยให้วันเวลาดี ๆ ถูกหยิบยืมไป จนไม่เหลือและไม่ถูกนำมาใช้เพื่อปั้นเติมเพิ่มความสุข ความสงบ ความเบิกบาน ความโปร่งเบาให้ตัวเอง เพราะค่าของเวลาไม่สามารถทดแทนด้วยสิ่งใดเลย นอกจากการได้ใช้เพื่อบรรลุจุดหมายสำคัญของชีวิต

ความสุข ความสนุก ความสงบ หรือ กระทั่งการรบกับความรู้สึกที่รุมเร้า ท้ายที่สุดตัวเรา คือ ผู้ที่รับรู้และอยู่กับสิ่งที่ปรากฎนั้นอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้

Similar Posts