ทำบุญถวายผ้าไตรอุทิศกุศลให้ผู้วายชนม์
|

ทำบุญผ้าไตรอุทิศกุศลให้ผู้วายชนม์

เนื่องในเทศกาลบุญประเพณีสงกรานต์ หรือ การเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยแต่ครั้งโบราณ มีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น การรดน้ำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพ การสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน การสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น ทว่าหนึ่งในกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องคือ การทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ญาติผู้วายชนม์ เสมือนเป็นการรำลึกนึกถึงคุณความดีและแสดงความกตัญญูเทิดทูนให้เป็นปูชนียบุคคลอย่างต่อเนื่อง


ฉะนั้นเมื่อถึงคราวเทศกาลสงกรานต์ จึงนับเป็นโอกาสดีในการประกอบพิธีดังกล่าว ทางวัดพุทธปทีป จึงกำหนดให้มีกิจกรรมทำบุญถวายผ้าไตรจีวรจำนวน ๙๙ ไตร เพื่อใช้ในพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญให้ผู้วายชนม์ในวันที่ ๑๗ เมษายน ศกนี้ ท่านใดประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพไตรละ ๒๐ ปอนด์ ขอให้ท่านแจ้งความจำนงได้ตามรายละเอียดในภาพ หรือทาง www.padipa.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
พอ.สุทัศน์

ทำบุญถวายผ้าไตรอุทิศกุศลให้ผู้วายชนม์

Similar Posts